Glavni namen pravkar potrjenega stanovanjskega programa za obdobje do leta 2026 je pridobiti večje število javnih najemnih stanovanj. Občinski podatki namreč kažejo, da jih primanjkuje. Na zadnji javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki je bil objavljen pred dvema letoma, je prispelo 277 vlog prosilcev. Na dokončno prednostno listo za oddajo neprofitnih stanovanj v najem je bilo uvrščenih 230 upravičencev, a z razpisom je bilo za oddajo predvidenih zgolj 20 stanovanj. Po prednostnem seznamu so jih upravičencem skladno s pravilnikom začeli dodeljevati lani in s tem nadaljujejo letos. Dodelili so sedem stanovanj več, kot je bilo predvideno, kljub temu pa več kot dvesto prosilcev, katerih vloge za najem neprofitnega stanovanja so bile opredeljene kot upravičene, na stanovanje še čaka.

Potrebe po novih stanovanjih in možnosti zamenjave

Kranjska mestna občina ima trenutno v lasti 437 stanovanj, od tega je 375 neprofitnih in 62 tržnih. »Pripravljamo se na ustanovitev stanovanjskega sklada, ki nam ga omogoča nova zakonodaja. Obstoječa stanovanja smo že začeli ceniti, potem pa bi se lahko sklad glede na njihovo vrednost zadolžil in začel graditi neprofitna stanovanja predvsem za mlade družine. Kranj se namreč podjetniško zelo razvija, tako da bomo več stanovanj zagotovo potrebovali,« pravi Rakovec. Republiški stanovanjski sklad bo v MO Kranj gradil naselje Ob Savi in po županovih besedah se na občini nadejajo, da bodo za ta stanovanja dobili pravico razpolaganja, kot je bilo to pri skladovih stanovanjih ob sotočju Kokre in Save.

Poleg tega so na občini zaznali tudi potrebe po zamenjavi stanovanja, kadar se pri upravičencih oziroma najemnikih spremenijo okoliščine. Med najpogostejše sodijo sprememba števila družinskih članov in druge okoliščine, povezane s primerno stanovanjsko površino, lokacijo, lego oziroma nadstropjem ter višino najemnine in stanovanjskih stroškov. »Če bi občina pridobila nova neprofitna stanovanja, bi lahko tem prosilcem zagotovila zamenjavo, hkrati pa bi se sprostila občinska stanovanja, ki bi jih lahko dodelili v skladu s prednostno listo,« pravi župan.

Novosti za najemnike neprofitnih stanovanj

Na predlog podžupana Janeza Černeta bodo po novem na občini preverjali, ali upravičenec še izpolnjuje pogoje za neprofitni najem, na vsaki dve leti in ne več na pet let. V novem razpisu bo najem opredeljen za določen čas – za dobo petih let in ne več za nedoločen čas. Oglede stanovanj, da bi ugotavljali, ali so ustrezno uporabljena in ali v njih živi navedeno število stanovalcev, pa naj bi po novem opravljali enkrat letno, in to nenapovedano.

Svetniki so se dotaknili tudi različnih ciljnih skupin, ki morda bolj kot druge potrebujejo neprofitna stanovanja, a do njih težje pridejo. Svetnica Irena Dolenc je že ob prvem branju programa predlagala ustanovitev bivanjskih skupnosti za osebe, starejše od 65 let, vendar v mestni upravi pojasnjujejo, da so samske osebe že zdaj lahko sodelovale v razpisih. Med 27 dodeljenimi stanovanji ob zadnjem razpisu so tri stanovanja najele samske osebe. Župan Rakovec pa je povedal, da bo posebna pozornost v prihodnje namenjena zagotovitvi strehe nad glavo mladim družinam.