Da bi lahko skromen prispevek nekega znanstvenika tako uspešnim in prebojnim gospodarstvenikom veliko pomenil, je bilo zame nepričakovano. Priznam, da me je to prvič po tolikih letih sodelovanja v svetu potegnilo v poglobljen premislek, kako enkraten je projekt Gazela, kakšno težo ima za naš prostor ter koliko srčnosti in pripadnosti je v ekipi, ki ga vodi in v kateri imam čast sodelovati.

Ko je moderatorka na neki okrogli mizi uspešnega podjetnika vprašala, v čem je skrivnost uspeha, je odgovoril, da mora podjetnik imeti dobro idejo in vanjo močno verjeti. Presenečen sem na isto vprašanje izstrelil, da mora znanstvenik imeti mnogo dobrih idej in o vseh dvomiti. Odgovora se zdita nasprotujoča, a v resnici oba, le z drugega zornega kota, slikata isto. Ključna besedna zveza je dobra ideja.

Dobre ideje in spoznanja lahko nastajajo le v izmenjavi z drugimi dobrimi idejami, torej predvsem v prostorih, kjer je ustvarjanje in iskreno sodelovanje način življenja in kjer so ljudje odprti in želijo prispevati okolju, ki jim omogoča uspeh. Odlična podjetja, kot so gazele, zatorej ne izkazujejo le kratkoročnih ekonomskih kazalnikov, temveč vlagajo v svojo trajnostno rast, ljudi in opremo ter najmanj toliko tudi v trajnostno rast okolja, v katerem delujejo.

Slovenci smo obsojeni na sodelovanje znotraj in zaradi svoje majhnosti tudi zunaj svojih meja. Ne mislim, da bi morali biti vsi enaki, prav nasprotno, morali bi spoštovati, spodbujati in izkoriščati različnosti, ki nas bogatijo. Sprejemanje različnosti, drugih mnenj in zamisli omogoča, da se lahko vzpenjaš. Prepričani in zavezani moramo biti le enemu – da želimo biti sodobna, odprta in prijazna družba z lastno pametjo in kulturo.

Slovenci se ponosno identificiramo prav s svojo kulturo. Vendar vanjo ne sodijo samo pesniki, slovenski jezik in nekatere etnološke posebnosti. Kar našo kulturo dela enkratno, je mnogo več, tudi slovenska znanost, ki je zaznamovala svetovno zgodovino z imeni, kot so Jurij Vega, Jožef Stefan ali Herman Potočnik, in nič manj slovenska inovativnost na vseh področjih človeškega delovanja, sposobnost ustvarjanja in prenašanja idej v življenje.

Kljub vsej samokritičnosti, ki jo čutimo do obnorele slovenske sedanjosti, prežete s puhlim, ničvrednim in prepirljivim politikanstvom, ki se ne zaveda, kaj je resnično vredno, smo Slovenci uspešni in presegamo slovenske etnične meje ter puščamo doma in v svetu sled, ki je ni mogoče spregledati. Tako kot v marsičem drugem tudi v podjetništvu z izjemnimi podjetji, ki s svojimi inovativnimi idejami prehitevajo druge ob skrbi za trajnostno rast. Takim je namenjena Gazela.

Jadran Lenarčič je član sveta Gazela in nekdanji direktor Inštituta Jožefa Stefana.