Da ne ponavljam vseh podrobnosti, pa se je le umestno in nujno vprašati, kje je bila policija in kakšno je delo pristojnega upravnega organa, da niso pravočasno zaznali in preprečili vseh navedenih in številnih drugih groženj. Njihove ocene in ravnanja je generalni direktor policije dr. Anton Olaj pred kratkim javno pohvalil. »Malo« čudno sicer, a vendar povedno glede na vsa pretekla ravnanja v ministrstvu za notranje zadeve in policiji. Nekako hitro je pozabljena javna objava ministra Aleša Hojsa glede seznama vseh zaposlenih z občutljivimi podatki. Prav tako nezakonito ravnanje policije v zvezi s protesti proti vladi, pa številne kadrovske menjave specializiranih strokovnjakov. Tudi odkrito sejanje sovraštva, podprto z marsikaterim dejanjem, gre nekako hitro mimo nas in seveda mimo pristojnih organov.

Komu vse to koristi? Ali so vse to že realne posledice vseh sprememb v policiji? Tudi novinarka RTV Slovenija, ki je imela pred kratkim intervju s prvim možem policije, ni razčistila nekaterih dilem in odprtih vprašanj glede delovanja policije, tudi sicer zanikane politizacije policije, kadrovskih sprememb, odnosa med ministrom in direktorjem policije, ki je bil odpravljen s kratkim »Ne komentiram!« Tako je tudi sama RTV zamudila priložnost, da bi od direktorja policije dobila natančnejša pojasnila glede vdora v svoje prostore. Tu je bil direktor policije, milo rečeno, uspešen v tem, da ni nič pojasnil. Predvsem pa je odgovornost prevalil na varnostno službo RTV.

Dogajanje v Škofji Loki pa je vendarle indic, da se nadaljuje test potrpežljivosti, do kod lahko nemoteno sega nasilje. Skoraj si upam dvomiti, da o navedenem nihče ni nič vedel. Če pa se to resnično dogaja, gre za nesposobnost vseh pristojnih državnih organov, pa še koga, ki bi o tem morali kaj vedeti. V prvi vrsti direktorja policije. Tako se počasi postavlja vprašanje učinkovitosti in zakonitosti delovanja ne le posameznih odgovornih, temveč tudi morebitna zloraba navedenih, da ne opozarjajo in se ne odzovejo na nevarne pojave. Če je bilo celo prejšnje leto osredotočanje policije le na pregon in kaznovanje državljanov v zvezi s covidom-19, ne pa tudi na organizirani kriminal, tako klasičen kot belih ovratnikov, ter na druge obveznosti policije, o katerih nismo slišali nič, potem je nekaj hudo narobe v tem varnostnem sistemu.

Zato še enkrat hvala novinarju Primožu Knezu in vsem ostalim, ki opozarjate ne le na stranpoti in na nasilje, ki se pojavlja v družbi. Tudi pod zavetjem države ali pa celo z njenim delovanjem. Tudi zadnji predlogi MNZ glede dviga kazni za kritike vlade in za nezakonito povečevanje informacijskega nadzora nad vsemi državljani niso bili spodbudni. Spodbudne pa so nekatere odločitve sodišč, predvsem vrhovnega sodišča v zvezi z aktualnim političnim in drugim nasiljem v družbi oziroma državi.

Torej so tudi pozitivni znaki, na katere je treba opozoriti in na njih graditi. Predvsem pa vztrajati. To dnevno nasilje pa je ob podpori ali pa nesposobnosti določenih institucij in posameznikov absolutno nesprejemljivo.

Miloš Šonc, Grosuplje