Kočevski gozdovi so od včeraj bogatejši za krožno učno Risovo pot, ki povezuje gozdno jaso s kočo, Jelenovim studencem, Žepno jamo in Mestnim vrhom in predstavlja pomembno pridobitev za vrsto, ki se jo ohranja tudi z mednarodnim projektom dolgoročne ohranitve risov LIFE Lynx. Glavna naloga poti ostaja reševanje dinarsko-jugovzhodnoalpske populacije risa pred izumrtjem, sam projekt pa je nastal v sodelovanju z ljubljansko biotehniško fakulteto, novomeškim zavodom za varstvo narave, kočevskim zavodom za gozdove, kočevskim javnim zavodom za turizem in planinskim društvom Kočevje, ki že 70 let upravlja Kočo pri Jelenovem studencu.

Krožna pot primernatudi za najmlajše

Kot je na jasi pred kočo, korak stran od začetka krožne poti povedala Tina Kotnik iz kočevske enote Zavoda za gozdove Slovenije, je Risova pot v celoti posvečena risu, eni od treh zveri na Kočevskem. »Začne in konča se pri Koči pri Jelenovem studencu, dolga je 2,5 kilometra in označena. Okoli 700 metrov poti je posebej namenjene družinam z otroki, sicer pa je primerna za vse generacije,« je povedala Kotnikova.

Na poti so informativne table s strokovnimi in poučnimi informacijami, ki jih obiskovalcem podaja risa Mala. »Mala je potomka prvega doseljenega risa Goruja, ki je v okviru projekta LIFE Lynx prišel iz Romunije, in hkrati dokaz, da so se doseljeni risi uspešno vključili v dinarsko populacijo,« je pojasnila Irena Kavčič z oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. »Risa Mala nagovarja najmlajše obiskovalce in jih na igriv način vabi k raziskovanju nove učne poti, hkrati pa s pomočjo didaktičnih pripomočkov najmlajšim da priložnost, da se preskusijo v različnih spretnostih.« Kot je še povedala Kavčičeva, bodo lahko obiskovalci na poti izvedeli, kakšna je vloga risa v ekosistemu, zakaj je pomemben v naravi, kako raziskovalci raziskujejo rise, kako jih preštejejo in kakšne so grožnje, s katerimi se soočajo risi.

Spoznavanje risa tudipreko iger in ugank

Med prvimi obiskovalci poti so bili kočevski učenci in gimnazijci, ki so bili nad potjo navdušeni. Kot je dejal učitelj, ki je spremljal učence četrtega in petega razreda OŠ Zbora odposlancev, se lahko na poti družita tako predmet naravoslovja kot športni dan.

Vsebina poti obiskovalce seznanja z risom in njegovo vlogo v ekosistemu. »Ris za svoj obstoj potrebuje večja območja strnjenih gozdov z manjšo gostoto človeške poselitve. Njegova stalna prisotnost v gozdu je znak za zdrav in bogat gozdni ekosistem. Z varovanjem risa, ki je tudi kvalifikacijska vrsta naravovarstvenega omrežja Natura 2000, varujemo njegov življenjski prostor in biotsko raznovrstnost,« pa je poudarila Nina Jankovič z novomeškega zavoda za varstvo narave. Opremi poti v naravi naj bi do konca maja 2022 sledila še priprava brošure za najmlajše, ki bo preko zabavnih iger in ugank odstirala skrito življenje risov. Pripravili bodo tudi elektronsko učno gradivo, ki bo učiteljem in učencem dostopno na spletu.

Prav tako bo, kot se je strinjal tudi Bojan Ciglič, predsednik Planinskega društva Kočevje, treba poskrbeti za bolj jasna navodila in kažipote. »Trenutno do naše koče vodijo table z oznako PD Koča, prav tako do urejenega parkirišča nad kočo,« je dejal Ciglič in spomnil, da je koča odprta le od petka do nedelje, ko tudi poskrbijo tako za lačne kot žejne pohodnike.