Ustanovitelji podjetja so kot eni od prvih v nekdanji državi od zveznega sekretariata za zunanje zadeve dobili zeleno luč, da preizkusijo svojo podjetniško idejo. Za švicarsko podjetje so začeli proizvajati napredno elektroniko. Prvo proizvodno linijo so organizirali na 40 kvadratnih metrih kar na direktorjevem domu, zdaj pa sooblikujejo svetovne trende s področja napredne elektronike in okolju prijaznih naprav. Sodelujejo s številnimi priznanimi blagovnimi znamkami, kot so Akrapovič, Fotona, EAO, Exact Tools, Hermo Group, Johnson controls, Kolektor, Palazetti. Lastna blagovna znamka Fumis, ki od leta 2015 predstavlja pomemben vir prihodkov podjetja, je danes navzoča na vseh zahtevnih evropskih trgih ter v Južni Ameriki in na Japonskem. Pred petimi leti so vstopili še na trg elektromehanskih orodij. S prenovljenim poslovnim modelom butične blagovne znamke Perles sledijo najnovejšim trendom digitalizacije in krožnega gospodarstva. Prepoznani so po orodjih z najmočnejšimi motorji na svetu, dolgi vzdržljivosti in ergonomiji. Kot edini omogočajo nakup rezervnih delov orodij po spletu s transparentno objavljenimi cenami v več kot 20 državah sveta. Svoj ugled so okrepili tudi z Dnevnikovim priznanjem za uspešnost hitrorastočih podjetij gazela.

Odgovor na krizo dobavne verige je trajnost

Svet se sooča s pomanjkanjem elektronskih komponent v segmentu polprevodnikov, kot so čipi, tranzistorji, diode. V Evropi primanjkuje tako magnezija kot silicija in proizvajalci osnovnih gradnikov ne dohajajo povpraševanja industrije. Ta je namreč pod hudim pritiskom končnih uporabnikov, ki so v času covida okrepili nakupe osebnih računalnikov, telefonov in drugih sorodnih naprav. Posebno pozornost zato v ATechu posvečajo strategiji trajnostnega razvoja. »Sam trenutne razmere, ki so jih številni označili kot krizo dobavne verige, dojemam kot priložnost. Zavedali smo se, da bo prišel dan, ko nam bo narava zaradi več desetletij prekomerne izrabe naravnih surovin in eksponentno rastoče porabe izdala račun,« meni lastnik in direktor Davor Jakulin. Trajnostni pristop je gradnik prihodnosti. V podjetju si stalno prizadevajo izboljšati odnos do okolja. Lansko leto so pridelali 8 ton kartonske in 7 ton plastične embalaže, če dodamo še tretji največji odpadek, to so ostanki tiskanih vezij, ti odpadki predstavljajo kar 74 odstotkov vseh odpadkov. Posebno skrb namenjajo menedžmentu ločevanja odpadkov, ki omogoča, da koristni odpadki ne končajo na odlagališčih, temveč v predelovalni industriji. Tako vračajo industriji surovine za proizvodnjo novih izdelkov, ohranjajo naravne vire, vodo, energijo, zmanjšujemo emisije toplogrednih plinov, ustvarjajo prihranke. S trajnostjo pa v ATechu nimajo v mislih samo okoljskega stebra delovanja. Trajnost pomeni tudi vlaganje v razvoj in zaposlene, da ustvarijo visoko dodano vrednost. Zakaj? »Da smo trajni, da ostajamo in delujemo iz Brkinov. Da ne selimo proizvodnje v davčno bolj prijazna okolja, da ne selimo naših družin v bolj oddaljene kraje, kjer je več zaposlitvenih priložnosti. Da ostajamo doma, kjer so naše korenine, kjer nam je lepo.«

Kaj prinaša jutrišnji dan?

»Rezultati prvega polletja 2021 so odlični,« ponosno pove Jakulin. V ATechu, ki je v družinski lasti, so samo do sredine aprila pridobili več naročil, kot so jih ustvarili v vsem lanskem letu skupaj. Vsi programi dosegajo rast. »Največ naročil imamo v programu Fumis, največji preskok, in sicer rast za kar 300 odstotkov, smo ustvarili na orodjih Perles. Tudi napovedi za drugo polovico leta so dobre.« Obetajo se jim namreč nova sodelovanja s ponudniki medicinske opreme. V okviru programa Fumis razvijajo širše aplikativne tehnologije. Posodabljajo rešitev v oblaku, nov krmilnik in še več. »To nam bo poleg širitve nabora rešitev na obstoječem trgu omogočilo še vstop na nov, desetkrat večji trg. Prav uspehi pri prodaji ročnega orodja v zadnjem letu pa nam dajejo elan pri osvajanju nišnih trgov v segmentu ročnega orodja v vrednosti, ki je trikrat večja kot sedanji obseg celotne prodaje,« optimistično zre v prihodnost Davor Jakulin.