Predstavniki Evropskega parlamenta, Sveta EU in Evropske komisije so danes podpisali skupno izjavo, na podlagi katere se bo 23. septembra praznoval ekološki dan EU. V imenu Sveta EU jo je podpisal Podgoršek, ki v času slovenskega predsedovanja vodi zasedanja kmetijskih ministrov unije.

Z mnogih vidikov je jesensko enakonočje popoln dan za praznovanje ekološke pridelave - to je čas ravnovesja med dnem in nočjo ter prehoda od poletja k zimi, simbolizira pa tudi ravnovesje med kmetijstvom in okoljem, je poudaril komisar za kmetijstvo Janusz Wojciechowski.

V minulih desetih letih se je delež ekoloških proizvodov v maloprodaji povečal za več kot 128 odstotkov, z 18 milijard v letu 2009 na 41 milijard v letu 2019, kar kaže, da vse več ljudi podpira ekološko proizvodnjo, je ponazoril komisar.

Ekološko kmetijstvo lahko ima s povečanjem prihodkov na podeželju osrednjo vlogo pri okrevanju Evrope, temelječe na zelenem in digitalnem prehodu. Povečanje deleža ekološkega kmetijstva bo prispevalo h krajšanju dobavnih verig in malim kmetom ponudilo dodatne priložnosti, pa je še izpostavil Podgoršek.

Evropski ekološki dan je predvidel akcijski načrt za razvoj ekološke pridelave, ki ga je komisija sprejela marca letos. Evropski kmetijski ministri pa so sklepe o akcijskem načrtu sprejeli julija.