Nominiranci izbora Gazela v osrednjeslovenski regiji so vstopili na mednarodne trge že pred pandemijo, kar je zagotovo prispevalo k temu, da so se lažje prilagodili okoliščinam in uspešno poslovali naprej.

EKWB nad slovenskim povprečjem

Letošnjo gazelo za osrednjeslovensko regijo je družba Dnevnik podelila podjetju EKWB iz Komende. V finale sta se uvrstili še ljubljanski podjetji Biosistemika in Equa. V podjetju EKWB so specializirani za razvoj in izdelavo tekočinskih hladilnih sistemov za zahtevnejše osebne računalnike in industrijo. Podjetniška ideja, ki je nastala v času študija, je v letu 2008 zaživela kot startup podjetje, ki danes uspešno mednarodno posluje. Letno ustvarja 38,4 milijona evrov prihodkov, 99 odstotkov prihodkov ustvari v 139 državah. Ima več kot 120 zaposlenih, med njimi tudi strokovnjake iz Združenega kraljestva, Belgije, ZDA, Kanade, Kitajske in Singapurja. V letu 2020 so imeli kar 82.364 evrov realizirane dodane vrednosti na zaposlenega, kar presega tako slovensko povprečje (47.053) kot tudi povprečje v dejavnosti (55.199).

Regijski zmagovalcizelo produktivni

Podlaga za povabilo podjetjem v projekt Gazela je lestvica sto najboljših (bonitetno odličnih) najhitreje rastočih (prihodki iz prodaje) podjetij v zadnjih petih letih. Analiza uspešnosti poslovanja podjetij v osrednjeslovenski regiji, ki so jo izdelali analitiki družbe Dun & Bradstreet, je pokazala, da so finalisti v finančnem letu 2020 med vsemi regijskimi finalisti predstavljali 21 odstotkov celotnih prihodkov, 16 odstotkov zaposlenih, 16 odstotkov sredstev in 24 odstotkov dobička. Regijski zmagovalci osrednjeslovenske regije so zelo produktivni, saj je njihov prihodek na zaposlenega kar za 19.527 evrov višji, kot je gospodarsko povprečje v finančnem letu 2020. Poleg tega je za dobrih 9000 evrov višja tudi realizirana dodana vrednost. Zadolženost v regiji je manjša, kot je povprečje regijskih finalistov, in znaša 30,36.

Ocena »failure score« osnova za izračun bonitetne odličnosti

Projekt Gazela že 21 let nagrajuje hitro rastoča podjetja, ki rastejo dinamično in trajnostno ter dosegajo bonitetno odličnost. Za verodostojne analitične podatke od leta 2009 skrbi družba Bisnode, ki je od avgusta letos del družbe Dun & Bradstreet, vodilnega svetovnega ponudnika poslovnih podatkov in analitike. Temeljna za izračun bonitetne odličnosti podjetij v projektu Gazela je ocena »failure score«, ki so jo razvili pri družbi Dun & Bradstreet in ki je kot prediktivna analitična ocena del bonitetnih rešitev Dun & Bradstreet. Failure score je ocena z napovedno vrednostjo, s katero se ocenjuje verjetnost, da se bo podjetju v naslednjih 12 mesecih pripetil vsaj eden od negativnih dogodkov.

Trden poslovni načrt in plan za rast v 2022

Situacija se je spremenila v mnogih podjetjih, zato je dobro vedeti, s kom imamo opravka. Predvideni plačilni indeks (EPI) je najhitrejši indikator tveganja, vendar pa je za ustvarjanje celotne slike o kondiciji poslovnega subjekta treba upoštevati tudi druge spremenljive analitične metrike, kot so ocena failure score in dinamična ocena. Preverite aktualne finančne podatke vaših poslovnih partnerjev doma in v tujini in ocenite potencialna tveganja.

Pred tveganji se dodatno zavarujte tudi tako, da za poslovne partnerje izbirate podjetja z mednarodnim certifikatom bonitetne odličnosti, hkrati pa vam certifikat odličnosti olajša pot do novih domačih in mednarodnih partnerjev. Za nove poslovne priložnosti se ozrite po globalnih trgih. Podjetja, ki merijo na širok trg, so pri poslovanju v kriznem času praviloma v prednosti. Zavedanje, kako pomembni in nepogrešljivi sta skladnost in etičnost poslovanja, se ne povečuje samo v bankah in finančnih institucijah, ampak vedno bolj tudi v podjetjih. V prvih osmih mesecih leta 2021 je bilo v Sloveniji glede na leto 2020 namreč ustanovljenih 733 odstotkov več takšnih podjetij, kjer je bil vsaj eden izmed ustanoviteljev/zastopnikov oseba, ki zahteva skrben pregled.