Občinsko območje so razdelili na šest podobmočij, po 20.000 evrov za posamezno, za predlagane projekte participativnega proračuna pa je glasovalo 1037 občanov, so navedli na občini. Za posamezni projekt so predvideli vrednost od 3000 do 10.000 evrov. Kvoto, namenjeno izvedbi participativnega proračuna, so predlogi občanov dosegli skoraj v celoti. Izglasovane projekte bo občina uvrstila v predlog občinskega proračuna za prihodnje leto, ki ga morajo še obravnavati in sprejeti občinski svetniki, so dodali.

Od sprehajalnih poti do postajališča za avtodome

Občani so za prvo območje krajevnih skupnosti Blanca, Dolnje Brezovo in Studenec izglasovali nakup mize in klopi za uporabo na športnem igrišču na Artu, prenovo dveh lesenih mostičkov na Dolnjem Brezovem, postavitev ograje za lovljenje žog v Rovišču pri Studencu, ureditev razsvetljave na odru Gasilskega doma Studenec, nakup in namestitev projektorjev v kulturni dvorani in učilnici krajevne skupnosti Blanca ter postavitev hidranta v zaselku Agrež - Blanca.

Za drugo območje oziroma krajevno skupnost Sevnica so izglasovali sanacijo prostora DoMladih, dopolnitev ureditve sprehajalne poti ob Savi in posodobitev novoletne okrasitve v Sevnici. Za tretje območje oziroma za krajevno skupnost Boštanj so izbrali osvežitev prostorov TVD Partizan, zamenjavo inventarja in izboljšave v večnamenskem domu na Logu ter postavitev parkovne opreme in fitnes naprav ob Savi na Logu.

Četrtemu območju oziroma krajevnima skupnostma Krmelj in Šentjanž se obeta dvig lesene tematske poti prek nizkega barja, ureditev turističnoinformacijske točke in postajališča za avtodome v Šentjanžu ter ureditev vasi Leskovec. Za peto območje krajevnih skupnosti Tržišče in Primož so izglasovali postavitev košarkaških košev na športnem igrišču v Češnjicah, namestitev solarnih svetilk na Škovcu, namestitev fitnes naprav ob igrišču v Tržišču in otroških igral na Telčah. Za krajevni skupnosti Loka in Zabukovje oziroma šesto območje pa bodo kupili in postavili klopi v Loki, uredili parkirišče za Lovrenc in tamkajšnji komunalni otok ter uredili leseno parkovno opremo na Razborju. sta