Stari in bolni tujec, ki je že pred 40 leti prišel k nam študirat, a je po nedokončanem študiju šele pred nekaj leti končno dobil trajnejše (dveletno) dovoljenje za prebivanje z možnostjo podaljševanja in s pravico do denarne socialne pomoči, če se ne more zaposliti, je pravočasno zaprosil za podaljšanje dovoljenja in to tudi dobil. Toda takrat je neki uradnik to dovoljenje v neki register vpisal pod napačno šifro – in samo zato je od socialne podpore odvisni človek ostal brez nje 11 mesecev in komaj preživel. Ko je tožena država to napako na sodišču končno priznala, je nato prizadetemu to izplačala le za šest od teh mesecev, a ta del problema puščam tu ob strani. Hud škandal je drugje – namreč v tem, da so mu po preteku teh šestih mesecev izplačevanje teh, zanj eksistenčno nujnih 400 evrov na mesec, spet ustavili, sklicujoč se ponovno na tisto šifro v registru, čeprav je povsem jasno, da je tista šifra tam napačno zapisana, iz zakona pa je jasno, da upravičencu pravica pripada na podlagi dobljenega dovoljenja, ne glede na to, ali je v nekem registru to potem »šifrirano« prav ali narobe. In da je šifrirano narobe, je država pred sodiščem enkrat že priznala, toda napake v registru ni popravila – in »po računalniškem programu« mu pristojni center za socialno delo pomoči za obdobje januar–junij 2021 spet ne more izplačati, čeprav mu priznava, da ima pravico do tega! In mu od julija naprej to spet izplačujejo (kako, niti sam dobro ne razumem) – za nazaj pa ne morejo!

In za vrhunec še tole: ker se enako (še hujše, ker gre tam kar za štiri otroke!) dogaja še v enem primeru, sem v tisti zadevi že 11. junija podal tudi kazensko ovadbo za kaznivo dejanje nevestnega dela v službi v obeh teh primerih na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani. Če kdo misli, da sem na to doslej (v treh mesecih) že dobil od tožilstva kakšen odziv, najbrž ne živi v tej »pravni in socialni državi«, v kateri živijo te in še mnoge druge žrtve birokratske nesposobnosti in samovolje, podpirane tudi z neaktivnostjo tožilstev in drugih pristojnih organov te »pravne in socialne države«.

Matevž Krivic, Spodnje Pirniče