V petek so bili objavljeni podatki s trga dela. Stopnja brezposelnosti se je še dodatno statistično znižala s 5,4 na 5,2 odstotka, vendar je bil ta podatek kar nekoliko prezrt. Veliko bolj je odmeval podatek o ustvarjenih novih delovnih mestih v ZDA, ki so zelo zaostala za pričakovanji (ustvarjenih je bilo 235.000 namesto pričakovanih 750.000 delovnih mest). Zaostanek se glede na napovedi skriva predvsem v sektorju storitev – govorimo o turizmu in prostem času, kjer je zaradi različice delta gospodarstvo ostalo praktično brez na novo ustvarjenih delovnih mest. To sovpada s podatki o rezervacijah letalskih prevozov, hotelskih namestitev ter rezervacijah v restavracijah, ki so tudi močno upadle. Tudi ameriški predsednik Biden je različico delta razglasil za krivo, da se slabšajo podatki s trga dela. Ankete med vodstvenimi menedžerji kažejo drugačno sliko. Pomanjkanje delovne sile in vhodnih materialov sta glavna krivca za to, da gospodarstvo ne deluje s polnimi pljuči. Drugače povedano – za ponujeno plačilo ljudje niso pripravljeni delati v določenih sektorjih, čeprav se je urna postavka povišala, nadomestila za brezposelne so dokaj ugodna, tudi starejšim zaposlenim, ki so blizu upokojitvi, se ne mudi z vrnitvijo na delovna mesta. Brezposelnost zato vztraja nad 5 odstotki. Pred lanskim izbruhom pandemije je bila 3,5-odstotna.

Za kapitalske trge lahko trdimo, da je tokrat »slaba« novica »dobra« novica. Petkovi podatki so Fed spet postavili v neprijeten položaj. Če smo ob koncu leta skoraj vsi z gotovostjo pričakovali postopno zmanjševanje odkupov obveznic s strani Feda, ti podatki spet odpirajo dilemo, ali je že pravi čas za zategovanje monetarne politike. Tako ostajajo delnice še naprej privlačen naložbeni razred…