Vodovodni stolp velja poleg gradu in železnega mostu za eno najvidnejših znamenitosti Brežic in celotne občine. Zgradili so ga leta 1914 za potrebe brežiškega vodovoda, vse do leta 1983 je tako zagotavljal pritisk vode za objekte v mestu in okolici. Podoben stolp danes stoji le še v Kranju. Brežiška občina si že dve leti prizadeva za obnovo te 46 metrov visoke znamenitosti, zdaj pa bo, kot kaže, ta kulturni spomenik lokalnega pomena le dobil novo podobo in predvsem statično varnost, saj bodo temeljito obnovili tudi konstrukcijo.

Župan občine Ivan Molan je te dni z izbranim izvajalcem SL-Inženiringom podpisal skoraj 1,6 milijona evrov vredno pogodbo za statično sanacijo in temeljito prenovo stolpa. Gradbena dela naj bi zaključili do konca maja 2022, nato pa do konca leta obnovili še paviljon tik ob stolpu, v katerem bodo uredili prodajalno s spominki in sanitarije.

Etaže bodo zgradili na novo

Sredi lanskega leta je občina sporazumno prekinila pogodbo z najemnikom lokala, ki nikoli ni prav zaživel. Nato je uredila vsa potrebna lastniška razmerja, februarja letos pa pridobila gradbeno dovoljenje. S spremembo namembnosti bo objekt postal razgledna točka, ki bo služila predstavitvi kulturne in tehniške dediščine. V kleti stolpa bodo uredili univerzalne sanitarije in prostore za zaposlene. Informacijska točka in zbirna točka za obiskovalce bo v pritličju, v naslednjih štirih etažah, ki jih bodo odstranili in zgradili povsem na novo, pa bodo predstavljene vsebine, povezane s stolpom, od zgodovine do tehnične plati delovanja vodovodnega stolpa, pa tudi turistična ponudba v celotni občini.

Po besedah Suzane Ogorevc, vodje občinskega oddelka za investicije, občinsko premoženje in javna naročila, bodo v petem nadstropju uredili novo etažo z lažjim dostopom do balkonov, to bo prva razgledna ploščad, novo stopnišče pa bo obiskovalce popeljalo do vodohrana nadstropje višje, kjer bo druga ploščad. Tu bodo izvedli več prebojev armiranobetonskega rezervoarja, da bo obiskovalcem na voljo pogled skozi že vgrajena lesena okna. Rezervoar z volumnom 150 kubičnih metrov je namreč obdan z lesenim osmerokotnim ovojem, v katerem so izrezljana srca, vidna daleč naokoli. Sredi njih so okna, zastrta s polkni. Rdeča nit obiska stolpa pa bo vodna fontana, v kateri si bo mogoče v pritličju in šestem nadstropju natočiti vodo. Da bi omogočili dostop tudi gibalno oviranim, bodo v stolp vgradili dvigalo za osem oseb, ki bo obiskovalce popeljalo od kleti do najvišjega nadstropja.

Utrdili bodo konstrukcijo

»Ob tem bo potrebnega še veliko drugega dela, saj je stolp, sodeč po statičnih raziskavah, le še približno 60-odstotno potresno varen. Zato je treba veliko pozornosti nameniti predvsem statični stabilnosti, utrditvi konstrukcije,« pravi župan Ivan Molan. Na objektu so že vidne poškodbe zaradi dotrajanosti pa tudi zamakanja ter drugih tehnoloških in geoloških vplivov, manjše razpoke v zidovju, zaznati je odpadanje ometa v notranjosti in na fasadi. Njegova obnova je torej nujna. Objekt bodo tako statično sanirali z vertikalnimi in horizontalnimi vezmi.

Objekt bo dostopen za pešce in kolesarje, medtem ko bodo parkirišča na voljo v okviru javnih površin v neposredni bližini. Do konca prihodnjega leta naj bi uredili še okolico stolpa ter obnovili bližnji paviljon, nepremičnino v Ulici stare pravde je občina v ta namen že odkupila. V njej bodo na voljo trgovinica s spominki, kavarna in druge podobne vsebine, ki jih zaradi pomanjkanja prostora v stolpu ni mogoče zagotoviti.