Podjetja se v izbor Gazela ne morejo prijaviti: povabilo v izbor podjetje prejme na osnovi dinamične rasti poslovanja, ki podjetje uvrsti na lestvico najhitreje rastočih podjetij v eni od šestih regij, ali na predlog člana sveta Gazela. S ciljem, da ne gre za enkratno rast, temveč dolgoročno usmerjenost k rasti, metodologija kot osnovo rasti upošteva indeks 5-letne rasti prihodkov iz prodaje. Od leta 2016 je v veljavi pravilo, da zlate gazele ne morejo biti kandidati za to priznanje štiri leta od prejema priznanja.

Prvi korak: izbor regijskih kandidatov

Podlaga za povabilo podjetju, da postane zgled, je lestvica 100 najboljših (bonitetno odličnih) najhitreje rastočih (prihodki iz prodaje) podjetij v zadnjih petih letih, ki jo pripravi družba Dun&Bradstreet. Raziskovanje posameznih podjetij z namizno raziskavo oblikuje nabor potencialnih kandidatov. Med kriteriji poleg velikosti podjetja (vsaj 15 zaposlenih, minimalno 400.000 evrov čistih prihodkov od prodaje) raziskujemo predvsem finančne podatke, bonitetno oceno podjetja in indeks rasti zaposlenih DaBeg. Kandidate za regijsko gazelo lahko predlagajo tudi člani sveta gazela.

Drugi korak: raziskovalni intervjuji metodološke komisije

Z vsakim od potrjenih regijskih nominirancev oziroma kandidatov člani metodološke komisije opravijo pogovor. V strukturiranem intervjuju z lastniki in direktorji gazel, ki jih izvajajo člani metodološke komisije in njihovi sodelavci, vključeni pa so tudi zainteresirani študenti, raziskujejo podjetniško zgodbo, poslovni model in trajnostno naravnanost kandidatov. V intervjuju preverijo izvajanje poslanstva, vizije, vrednot in poslovnih ciljev vseh zaposlenih, razvoj, inoviranje in zaščito proizvodov in poslovnih procesov, mednarodno usmerjenost, koncentracijo kupcev in dobaviteljev, trženjsko naravnanost ter komunikacijo med zaposlenimi. Prav tako izpraševalci v podjetjih raziskujejo vidike družbene odgovornosti organizacije in njene umeščenosti v lokalno okolje.

Tretji korak: izbor nominirancev za regijsko gazelo

Na podlagi namizne raziskave, izvedenih intervjujev in bonitetnega poročila ter drugih javnih informacij metodološka komisija v razpravi izbere ali potrdi, katera podjetja v regiji v posameznem letu postanejo nominiranci za regijsko priznanje. Razprava temelji na utemeljevanju, izmenjavi razlogov, predvsem pa tudi na prepoznavanju izjemnosti in vrlin vsakega od sodelujočih kandidatov. Četudi imajo prednost mednarodno in inovativno usmerjena podjetja, podjetja z boljšimi kazalniki zadolženosti, likvidnosti, učinkovitosti in donosnosti ter dodane vrednosti na zaposlenega in indeksa zaposlovanja DaBeg, je pri odločanju ključna presoja, ali podjetje izkazuje vrline gazele, to je dinamične in obenem družbeno odgovorne ter trajnostno naravnane rasti, ter kot takšno predstavlja zgled in spodbudo v širšem okolju.

Četrti korak: izbor regijske gazele leta

Izmed treh regijskih nominirancev metodološka komisija soglasno izbere regijsko gazelo leta – podjetje, ki med tremi podjetji v danem letu po poslovnih podatkih in podjetniški zgodbi predstavlja najmočnejši zgled rasti in tudi odličnosti: dvigovanja mej možnega, doseganja izjemnih rezultatov, skrbi za blagostanje ljudi in ohranjanje okolja. Regijski predstavnik je hkrati tudi finalist za najvišje nacionalno priznanje zlata gazela leta.

Peti korak: svet Gazela – izbor zlate, srebrne in bronaste gazela leta

Svet Gazela, sestavljen iz dosedanjih zlatih gazel in uglednih predstavnikov akademske, civilne in poslovne javnosti ter deležnikov blagovne znamke Gazela, na skupni seji odloči, kdo so prejemniki prestižnega priznanja zlata, srebrna in bronasta gazela leta. Odločitev je sprejeta s konsenzom in obravnavo različnih vidikov gospodarskega uspeha, kapacitete rasti in družbenega odtisa posameznega finalista za priznanje. Gazele so podjetja, ki v jeziku športa tečejo in zmagujejo na maratonih. Njihove zgodbe nas opogumljajo, navdihujejo in tudi učijo, kako pomembno je živeti rast. Za posameznika, podjetja in družbo.