Nagrajenec po mnenju žirije prepoznava, razgalja in pronicljivo pojasnjuje tudi morebitne trivialnosti, kot so stereotipnost, shematizacija, redundanca, kompenzacija. Stališča zastopa jasno, uporablja prepričljivo in razumljivo argumentacijo, obenem pa z ironiziranjem ali igrivimi jezikovnimi sredstvi v tekste vnaša sproščenost.

Žirija za Stritarjevo nagrado 2021, ki so jo sestavljali lanskoletna nagrajenka in predsednica žirije Veronika Šoster, Martina Potisk in Zoran Pevec, nagrajenca prepoznava kot »preudarnega, prodornega in obetajočega kritika«. sta