Za projekt Janus – karierne poti v Agitavitu so se odločili zaradi vsaj štirih razlogov. Prvič, razvoj kariere in možnost napredovanja sta bila v interni analizi organizacijskega vzdušja, zadovoljstva in zavzetosti v letu 2018 med najslabše ocenjenimi področji. Drugič, leta 2019 je 54 odstotkov zaposlenih pri nas delalo tri leta ali manj. Za 43,9 odstotka je bila to prva služba, v povprečju so zaposleni odhajali po 2,85 leta. Tretjič, vodje so se intuitivno zavedali posameznih mejnikov v napredovanju zaposlenih, vendar pa kriteriji niso bili povsem poenoteni. Obstoječi način je bil za sodelavce premalo transparenten, pri vodjih pa je bilo več možnosti za subjektivnost pri ocenjevanju sodelavcev. In četrtič, pri dinamičnem kadrovanju, ki je prisotno v IT-podjetju, je ujemanje med kadrovanjem in trenutnimi potrebami pri projektu ključno. Brez jasno definiranih ravni je pridobivanje ustreznih kandidatov velikokrat oteženo in ne dosega želene uspešnosti.

Rešitev: jasen karierni cilj

Leta 2019 so si zato postavili cilj opredeliti jasen sistem kariernih poti, ki bo sodelavce motiviral za razvoj. »Sodelavec, ki razume, kakšna je lahko njegova karierna pot znotraj podjetja, in vidi možnost za doseganje svojih kariernih ciljev in napredovanje znotraj podjetja, bo bolj verjetno ostal v podjetju, večja pa sta tudi njegovo zadovoljstvo in motivacija,« dodajajo v podjetju. Zato so oblikovali transparenten sistem kariernih poti, ki njihovim sodelavcem jasno pokaže mejnike in kriterije za njihovo napredovanje in karierni razvoj, razjasni proces napredovanja in to, katera znanja, veščine in certifikate potrebujejo za naslednjo stopničko na karierni lestvici, podjetju pa omogoča, da kandidate smiselno umesti na ustrezno raven brez večjih razlik pri ocenjevanju in pripravi finančnih ponudb. »Ob vsem tem pa je bila naša želja oblikovati sistem, ki je agilen in ga lahko brez težav prilagajamo novim potrebam,« poudarjajo. Sistem, ki je bil uvrščen med zlate prakse pri projektu Zlata nit, so polno vpeljali januarja 2020.

Pozitivne posledice

Učinke novega sistema v Agitavitu merijo s povratnimi informacijami, ki jih dobijo na razvojnih pogovorih, rezultate pa prepoznavajo tudi pri letnem merjenju organizacijskega vzdušja, zavzetosti in zadovoljstva.

Sodelavci poročajo, da sistem kariernih poti dobro razumejo in natančno vedo, kdaj in kako lahko napredujejo (75 odstotkov sodelavcev se je strinjalo s to trditvijo). Poročajo, da znajo vodje v primeru vprašanj dodatno obrazložiti karierne poti (75 odstotkov sodelavcev se je strinjalo s to trditvijo) in nadaljnje stopničke. Prav tako so občutno zrasle povprečne vrednosti pri trditvah v vprašalnikih, ki se nanašajo na podporo pri rasti na karierni poti. Občutno pa je zraslo tudi zadovoljstvo z možnostjo napredovanja – z analizo zavzetosti 2020 so ugotovili, da je zavzetih 14,2 odstotka več zaposlenih kot leta 2019. Obenem rezultati kažejo, da je manj nezavzetih in aktivno nezavzetih zaposlenih. Nezavzetih zaposlenih je 11,5 odstotka manj kot leta 2019, medtem ko aktivno nezavzetih leta 2020 ni bilo. »V največje zadovoljstvo pa mi je, da so sodelavci nov sistem posvojili,« zaključi direktorica podjetja Agitavit Solutions Anka Brus.