Kot je znano, je nekdanja srednja gradbena šola v starem mestnem jedru Kranja samevala približno 20 let. Leta 2014 jo je s pogodbo o brezplačnem prenosu državnega premoženja dobila v last MO Kranj. Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila slabih 1,5 milijona evrov finančne podpore iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za celovito prenovo objekta. Vrednost prenove objekta je približno dva milijona evrov, nekaj manj kot pol milijona evrov bo prispevala MO Kranj. »Občina bo s celovito prenovo in obuditvijo opuščenega objekta zmanjšala nadaljnjo socialno degradacijo v starem Kranju, zagotovila učinkovito rabo obstoječega urbanega prostora znotraj mestnega jedra, prispevala bo k dvigu kakovosti vsakdanjega bivanja v mestu, nova vsebina bo prebudila staro mestno jedro, hkrati pa se bo ohranjala kulturna dediščina,« so še dodali.