Po njihovem mnenju je omenjeni sklep pomemben korak k izvedbi projekta ureditve novega vodnega vira, ki bi dolgoročno zagotovil pitno vodo prebivalcem občin slovenske Istre. Slednje namreč na svojem ozemlju nimajo ustreznega vodnega vira, ki bi zagotavljal potrebne količine pitne vode za občanke in občane vseh štirih občin, občanke in občane sosednjih občin, zaposlene v piranski, izolski, koprski in ankaranski občini ter več deset tisoč gostov, ki te občine obiskujejo predvsem poleti, torej v času, ko je pomanjkanje pitne vode najhujše.

Oskrba slovenske Istre s pitno vodo je odvisna od količinsko omejenega vodnega vira Rižane ter pitne vode, ki nam jo prodajajo sosednji vodovodi, tudi iz sosednje Hrvaške. Župani občin slovenske Istre zato projekt akumulacije Padež-Suhorca odločno podpirajo, ker po izračunih zagotavlja ustrezne količine vode za dolgoročno oskrbo omenjenih občin z vodo. Župani ob tem pričakujejo, da bo projekt zaključen do predvidenega roka, to je do konca leta 2027.

Večji del stroke in prebivalcev Brkinov, Park Škocjanske jame ter Unesco medtem nasprotujejo odločitvi vlade, da se za ureditev oskrbe kraškega zaledja s pitno vodo uporabi rešitev, ki predvideva zajezitev vodotokov Padež in Suhorca. Civilna iniciativa Ohranimo Brkine je konec minulega tedna organizirala protestni pohod ob potoku Suhorca, ki ga namerava država zajeziti. vav