Med posameznimi kazalniki, ki sestavljajo kazalnik zaupanja potrošnikov, so se ta mesec v mesečni primerjavi poslabšali naslednji trije: pričakovanje glede večjih nakupov (za sedem odstotnih točk), pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za dve odstotni točki) in trenutno finančno stanje v gospodinjstvu (za dve odstotni točki). Kazalnik pričakovanje o gospodarskih razmerah v državi se je na drugi strani izboljšal za tri odstotne točke.

»Poleg poslabšanja razpoloženja v zadnjih mesecih potrošniki očitno občutijo tudi višanje cen. Vrednost kazalnika gibanje cen v zadnjih 12 mesecih se namreč zvišuje že od januarja letos in je dosegla najvišjo raven po novembru 2008,« navajajo državni statistiki.

Dvig zaupanja potrošnikov na letni ravni je bil medtem posledica predvsem bolj optimističnega pričakovanja potrošnikov o gospodarskem stanju v državi (za 11 odstotnih točk), rahlo se je izboljšalo tudi mnenje potrošnikov o trenutnem finančnem stanju gospodinjstva (za eno odstotno točko). Manj optimistična so bila pričakovanja potrošnikov o finančnem stanju v gospodinjstvu (nižja za tri odstotne točke) in glede večjih nakupov (za eno odstotno točko).

Od povprečja preteklega leta se je kazalnik zaupanja potrošnikov v tekočem mesecu zvišal za šest odstotnih točk.