Cene proizvodov za prodajo na domačem trgu so bile na mesečni ravni v povprečju višje za 1,4 odstotka, cene proizvodov za prodajo na tujih trgih pa za 1,7 odstotka.

Cene industrijskih proizvodov za prodajo na trgih držav v evrskem območju so bile v povprečju za 1,3 odstotka višje kot v prejšnjem mesecu, cene proizvodov za prodajo na trgih držav zunaj evrskega območja pa za 2,6 odstotka.

Zvišale so se cene v vseh skupinah industrijskih proizvodov

V juliju so se glede na junij letos zvišale cene v vseh skupinah industrijskih proizvodov po namenu porabe: cene energentov za 3,0 odstotka, cene surovin za 2,2 odstotka, cene proizvodov za investicije za 1,5 odstotka in cene proizvodov za široko porabo za 0,2 odstotka.

Najizraziteje so se zvišale cene proizvodov v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 15,0 odstotka) in v obdelavi in predelavi lesa ter izdelkov iz lesa (za 7,5 odstotka), najbolj znižale pa so se cene v proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov (za 5,5 odstotka).

Cene industrijskih proizvodov so se julija v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta zvišale v povprečju za 6,2 odstotka, pri čemer so se cene proizvodov za prodajo na domačem trgu zvišale za 6,9 odstotka, cene proizvodov za prodajo na tujih trgih pa za 5,4 odstotka.

Cene proizvodov za prodajo na trgih držav v evrskem območju so bile na letni ravni višje v povprečju za 5,6 odstotka, cene proizvodov za prodajo na trgih držav zunaj evrskega območja pa za 5,0 odstotka.

V enem letu so se občutneje zvišale cene v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 28,6 odstotka) in v proizvodnji kovin (za 28,4 odstotka), znižale pa cene v dejavnosti oskrbe z električno energijo (3,5 odstotka), še kažejo najnovejši podatki statističnega urada.