Zemljišče za novi objekt so sicer želeli kupiti v domači Ilirski Bistrici, razloži direktor Ljubo Nadoh, vendar se to ni izšlo, zato so se začeli ozirati po okolici. Dovolj veliko parcelo, ki meri dvajset tisoč kvadratnih metrov, so našli v Postojni, prednost te lokacije pa so zaradi bližine avtoceste odlične prometne povezave. Ko so kupili zemljišče, so na dovoljenja za gradnjo čakali kar 22 mesecev, potoži prvi mož podjetja Pet Pak, ki je na slovenskem trgu vodilno v proizvodnji izdelkov iz ekološke PET-plastike, uveljavljeno pa je tudi v tujini.

Načrtujejo visokoregalno skladišče

Namesto na več lokacijah kot v Ilirski Bistrici so v novem objektu, ki meri 7000 kvadratnih metrov, proizvodnja in skladišča na enem mestu, kar je poenostavilo logistiko, prostori so sodobnejši, stavba pa je energijsko samozadostna. Ker želijo izkoristiti njeno višino, imajo v podjetju načrte in že pripravljajo dokumentacijo za ureditev visokoregalnega popolnoma avtomatiziranega skladišča. Avtomatizacijo nadgrajujejo tudi v proizvodnji. Skladišče naj bi bilo pripravljeno v dveh letih, napoveduje Ljubo Nadoh in doda, da se je s preselitvijo v nove prostore odprlo od 20 do 25 novih delovnih mest, od katerih je polovica namenjenih visokokvalificiranim delavcem. Podjetje, ki šteje nekaj več kot 40 zaposlenih, je nekatere od njih že zaposlilo, druge bodo v prihodnjem obdobju.

Investicija je vredna nekaj manj kot 15,5 milijona evrov. Za financiranje novogradnje v Postojni je izrazito izvozno naravnano podjetje pridobilo ugodno dolgoročno posojilo SID banke v znesku 10 milijonov evrov, ki s financiranjem takšnih projektov utrjuje svoje poslanstvo spodbujanja zelenega in krožnega gospodarstva za trajnostni razvoj Slovenije. Skoraj 1,9 milijona je podjetje zagotovilo iz lastnih sredstev, preostanek pa je v obliki nepovratnih sredstev prispevalo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki Pet Pak izpostavlja kot primer vrhunskega podjetja, ki je imelo pred epidemijo covida malo manj kot 79.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, kar je visoko nad slovenskim povprečjem, lani pa jo je še povečalo na skoraj 114.000 evrov. Ne nazadnje je naložba pomembna predvsem za razvoj primorsko-notranjske regije, kjer je še veliko priložnosti za razvoj industrije.

Izvozijo 95 odstotkov proizvodnje

V podjetju načrtujejo v prihodnjih dveh letih podvojiti proizvodnjo in povečevati prodajo. Pet Pak si je s kakovostjo ustvaril dobro ime v tujini, kamor izvaža 95 odstotkov izdelkov, namenjenih predvsem za kozmetično, prehransko in farmacevtsko industrijo. Njegovi glavni trgi so Španija, Francija, Italija, Avstrija, Švica, Belgija in Finska, kjer suvereno nastopa v primerjavi s konkurenčnimi podjetji, z dodatnimi zmogljivostmi pa se ozira še za novimi trgi, pove Ljubo Nadoh, od katerih bodo morda nekateri tudi zunaj Evropske unije, kot sta na primer Kanada in Malta, kamor občasno pošljejo kako pošiljko. »Moraš biti dobro opremljen ter imeti čim več avtomatizacije in znanja, potem si v vsakem primeru konkurenčen,« dodaja direktor, ki napoveduje, da bodo svoje partnerje povabili na ogled novih prostorov v Postojni in jim pokazali, kaj imajo in kaj zmorejo.

Podjetje je v lanskem koronaletu kljub začetni negotovosti poslovalo zelo uspešno. Prodaja je na nekaterih trgih padla, a jim je uspelo osvojiti nekatere druge trge. Največja bojazen je bila zaradi pomanjkanja surovin, ki se je pozneje izkazala kot upravičena. Pet Pak namreč 90 odstotkov surovin uvozi iz tujine, kjer jih je začelo zmanjkovati, zato so se njihove cene predvsem v začetku letošnjega leta začele vrtoglavo zviševati. Temu so se v podjetju prilagodili z znižanjem stroškov in lansko poslovno leto končali z 10,7 milijona evrov prometa in čistim dobičkom. V letošnjem letu, ko se je dobava surovin normalizirala, je poslovanje prav tako uspešno, tako da bo Pet Pak v bilanci za letošnje leto ponovno dosegel rast, sklene Ljubo Nadoh, direktor in solastnik podjetja, ki ga vodi skupaj s soprogo Vesno ter otrokoma Eriko in Mitjo.