Kakšne so gospodarske napovedi in kakšni so trendi, izhajajoči iz strateških načrtov zaposlovanja podjetij znotraj regije EEMENA?

Gospodarske napovedi za okrevanje po pandemiji so zelo optimistične. Ozračje optimizma je razvidno iz trendov in strateških načrtov zaposlovanja številnih podjetij znotraj regije EEMENA. Pandemiji je uspelo osvetlili področja, kot so enakopravnost na delovnem mestu, dobro počutje zaposlenih in neskladnost med veščinami ljudi. Promocija zdravja na delovnem mestu ni več trend, ampak stalnica. Gospodarstvo je močno pod vplivom novih zahtev, ki jih prinašajo megatrendi, kot so digitalizacija, avtomatizacija, trajnostni razvoj, prav ti premiki nosijo potrebe po novih zaposlitvah, sočasno je mogoče napovedati, da podjetja želijo nadoknaditi zaostanek, ki je bil posledica covida-19 oziroma zaprtja, ki se je močno odražal v drugem kvartalu lanskega leta.

Kaj delodajalci najbolj cenijo in iščejo pri rekrutaciji zahtevnih profilov?

Najbolj kritične in iskane veščine so čustvena inteligenca, reševanje problemov, analitično razmišljanje in inovativnost. Kadrovike najbolj zanimajo odnos in vrednote kandidatov. Med razgovori so še posebno pozorni, kako kandidati skozi pogovor prikazujejo svoje vrednote in ali so te združljive s korporativnimi vrednotami podjetja.

V katerih panogah je najtežje najti kader?

V IT-sektorju, financah in tehnični industriji. V teh industrijah je tudi največji razmak med dejanskimi in iskanimi veščinami, kar izhaja tudi iz izobraževalnega sistema. Vrzel v tehnični industriji nastaja tudi zaradi hitrih tehnoloških napredkov. Poročilo razkriva, da hitre družbene spremembe ustvarjajo povpraševanje po ljudeh z višjimi sposobnostmi prilagajanja in nenehnega učenja. Hkrati je pomembno, da so delodajalci pripravljeni na potrebna dodatna usposabljanja, da bi se novopridobljeni kader kar se da hitro odzval na zahteve in potrebe delovnega mesta.

Povprečni čas za zaprtje odprte pozicije je en mesec. Ali to ocenjujete za dolgo ali kratko, primerno dobo?

Povprečni čas za zasedbo delovnega mesta je en mesec, a v osnovi je ta čas pogojen z zahtevami in zaslužkom. Od objave delovnega mesta do podpisa pogodbe mine približno en mesec ali več. Tu je ponovno vse odvisno od panoge in prijavljenih kandidatov. Naša naloga je, da povežemo prave kandidate s pravimi podjetji. A na trgu dela se trenutno bije prava vojna za talente. Podjetja sama pogosto oklevajo pri izbiri najboljših kandidatov, saj skoraj vedno želijo videti, kakšni kandidati so še na trgu. V zadnjem letu se je število kandidatov, ki po treh, štirih razgovorih zavrnejo ponudbo, eksponentno povečalo. Delodajalci pogosto želijo najti kandidata, ki ustreza vsem zahtevam, tudi če so videli dovolj spodobnih kandidatov. Od vseh teh dejavnikov je odvisno, kako hitro se zapre odprto pozicijo. V primeru, da podjetje v enem mesecu najde in zaposli ustreznega kandidata, je to še kratka doba. Glede na vsa našteta dejstva, kot so nizek odstotek brezposelnosti, odpovedni roki, ki jih imajo kandidati, in vdor megatrendov v gospodarstvo, lahko z gotovostjo rečemo, da so minili časi, ko je kadrovska služba delovala kurativno. Njihova vloga namreč postaja strateška in zahteva proaktivnost, kar pomeni, da danes kadrujemo za potrebe, ki bodo nastopile čez šest mesecev.