Cesta poteka po Triglavskem narodnem parku (TNP), zato je treba uporabiti materiale, ki so skladni z značilnostmi kulturne dediščine in so značilni za narodni park. Kot poglavitni razlog za izvedbo protiprašne zaščite vozišča so navedli preprečitev emisije prašnih delcev zaradi vpliva prometa v naravno okolje parka. Zdaj je vozišče ceste večinoma makadamsko, cesta je asfaltirana le na treh krajših odsekih. Na večjem delu je vozišče dotrajano, z vidnimi poškodbami in zato potrebno obnove, obenem pa je treba urediti tudi odvodnjavanje.

Po asfaltiranju naj bi glede na pridobljeno naravovarstveno soglasje uredili tudi celovit prometni režim, ki bi omogočil dostop v dolino toliko vozilom, kolikor jih parkirna mesta na koncu doline dopuščajo, podobno kot je to zaradi varnosti urejeno na Mangartski cesti. Vendar pogovori med ministrstvom za infrastrukturo, ministrstvom za okolje in prostor, javnim zavodom TNP in kranjskogorsko občino o prometnem režimu še potekajo.

Parkirišča zunaj doline?

Kot je izpostavila vodja informacijsko-izobraževalne službe TNP Majda Odar, je za TNP bolj kot asfaltiranje pomemben prometni režim, saj bi z omejitvijo motornih vozil promet lahko potekal tudi po makadamu. Boji se, da bi se po asfaltiranju zgodilo to, s čimer se srečujejo v Radovni in bi se na cesti v še večji meri srečevali pešci, kolesarji, motorji, avtomobili in avtodomi, kar bi povečalo nevarnost prometa. »Vsi skupaj moramo stremeti k temu, da bi imela občina celovit sistem parkirišč pred vstopom v dolino in na koncu doline, z zapornico, ki bi onemogočila vožnjo proti dolini v primeru zasedenosti tamkajšnjih parkirišč,« je pojasnila in dodala, da bi bil ob tem v dolino zagotovljen javni prevoz, ki bi se financiral iz parkirnin.

Kot je spomnila Odarjeva, so v preteklih letih pripravljali različne promocijske aktivnosti in akcije trajnostne mobilnosti ter med nekaterimi najbolj obremenjenimi poletnimi vikendi obiskovalcem ponujali javni prevoz v Vrata. Vendar se je že pri avtobusih na Vršič izkazalo, da samo ponudba javnega prevoza ni dovolj in da so potrebne tudi omejitve.

Na direkciji za infrastrukturo so na drugi strani izpostavili, da je ob koncu naselja Mojstrana že postavljen avtomatski števec prometa, ki je povezan z elektronskim prikazovalnikom in opozarja voznike na zasedenost parkirišč v dolini. Drugih prilagoditev prometa direkcija trenutno nima predvidenih. Glede želje občine, da bi prevzela cesto v upravljanje, pa pogovori še potekajo. sta