Potem ko so prejšnji mesec položili temeljni kamen, je v Logatcu pred tamkajšnjim domom starejših stekla gradnja dnevnega centra. Predvideno je, da bodo dela končana prihodnje leto, stroški pa bodo skupaj z DDV znašali nekaj več kot 1,2 milijona evrov. Ker je bil Dom starejših Logatec lani uspešen na razpisu ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bodo iz tega naslova prejeli dobrih 700.000 evrov. Preostali del investicije bo pokril dom s svojimi sredstvi. Dnevni center pa ne bo namenjen stanovalcem doma, ampak ljudem, ki sicer živijo doma, da bodo lahko prihajali v dnevno varstvo. Prostora bo za 24 ljudi.

»Z gradnjo dnevnega centra bo Dom starejših Logatec zagotovil ustrezne prostore za izvajanje dnevnih oblik varstva za starejše od 65 let, ki imajo zaznan kognitivni upad oziroma se želijo organizirano srečevati. Aktivnosti dnevnega centra bodo uporabnikom zagotovile varno bivanje in kakovostno preživljanje prostega časa, kar izboljša socialno vključenost starostnika. S tem bo starostnikom omogočeno daljše obdobje bivanja v domačem okolju,« pravijo na logaški občini in dodajajo, da dom načrtuje tudi usmerjene programe za starejše, s pomočjo katerih bodo lahko ohranjali aktivnost. Pri tem sodelujejo z Univerzo za tretje življenjsko obdobje.

Dom s 159 posteljami

V logaškem domu imajo sicer 159 postelj in dve sobi, namenjeni začasnim sprejemom, ki trajajo do tri mesece. Pred dvema letoma so ukinili triposteljne sobe, s čimer se je zmogljivost zmanjšala za pet postelj. Razlog je bil, da so bili razpisi za nove zaposlene neuspešni. »Poklica bolničar negovalec dejansko ni več, ker pri šolajočih zanj ni interesa. Izrazito pa se v zadnjih dveh letih srečujemo s tem, da se kljub velikemu številu prosilcev za sprejem v dom za dejanski prihod ljudje zelo težko odločijo. Zaznavamo, da je stanje podobno tudi v drugih domovih,« pravijo. Tisti, ki bodo uporabljali nov dnevni center, bodo lahko še naprej bivali doma. To naj bi bil eden od ciljev deinstitucionalizacije, česar pa ne bodo deležni tisti, ki živijo v domu.

Na občini pravijo, da se tamkajšnji dom že več let trudi okrepiti dnevno varstvo. Pred tremi leti so zmogljivosti dnevnega varstva razširili s pet na deset mest, »ker so pri prosilcih za sprejem opažali, da bi lahko njihove stiske rešili tudi z dnevno obliko varstva«. Takrat so začeli tudi z idejnimi zasnovami za širitev tega programa. Kot pravijo, pa dom ne razmišlja o tem, da bi vzpostavili zunanje enote, ker »arhitektura obstoječe zgradbe omogoča kar nekaj možnosti ugodnega bivanja za stanovalce«. aro