Nivojski prehod čez železniško progo na Trati je lansko jesen praktično čez noč postal neprevozen za motorni promet. Zapora prehoda je bila sicer napovedana že dlje časa, krajane Trate pa je dejanska zapora močno razburila.

Predstavniki občine so zato ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca povabili na ogled. Minister je ob obisku obljubil prioritetno reševanje problema s takojšnjim pristopom k projektiranju podvoza.

Občina in ministrstvo sta na podlagi tega pripravila sporazum, ki je zdaj z obeh strani tudi podpisan. V sporazumu sta se občina in Direkcija RS za infrastrukturo dogovorili glede izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter morebitnih potrebnih študij za gradnjo novega podvoza, vključno s priključnimi cestami in komunalno infrastrukturo ter pridobitvijo potrebnih zemljišč. Rok dokončanja vseh del je predviden do konca leta 2023.

»Gradnja podvoza za osebna vozila, kolesarje in pešce na Trati pomeni zagotovitev povezave, potem ko so brez posluha za prebivalce zaprli prehod čez tire in onemogočili prehajanje za osebne avtomobile,« je izpostavil škofjeloški župan Tine Radinja. Kot je poudaril, je podpis sporazuma osnova za akcijo, ki bo vodila k želenim ciljem, to je k večji varnosti za kolesarje in pešce ter vzpostavitvi dostopa za osebni promet. sta