V Suhadolah so korak bližje k odpravi tamkajšnjega odlagališča inertnih odpadkov. Inšpektorat za okolje in prostor je namreč objavil javno naročilo za izbor izvajalca, ki bo saniral odlagališče. Inšpektorat od izvajalca pričakuje, da bo prevzel približno 105.090 ton odloženih odpadkov in jih odpeljali do obratov za predelavo odpadkov, kjer bodo ustrezno predelani. Gre za odpadke, ki se načeloma ne spreminjajo in ne reagirajo z drugimi snovmi tako, da bi povzročali onesnaženje okolja ali škodili zdravju.

Da izvajalca za sanacijo odlagališča išče inšpektorat in ne upraviteljica odlagališča, občina Komenda, je posledica tega, da občina več let ni upoštevala odločbe inšpektorata za okolje in prostor. Inšpektorat je občini Komenda že novembra 2019 izdal odločbo za odstranitev tam odloženih odpadkov, saj je ugotovil, da nima okoljevarstvenega dovoljenja agencije za okolje za zaprtje odlagališča in da to deluje brez potrebne dokumentacije. Skrajni rok, do katerega bi po odločbi občina morala odstraniti odpadke, se je iztekel konec lanskega leta. Ker Komenda ni opravila naložene naloge, je inšpektorat začel postopek izvršbe po drugi osebi, kar pomeni, da bo naročil odstranitev in predelavo odpadkov, založil sredstva in stroške izterjal od občine.

Rok za sanacijo do konca oktobra 2022

Izbrani izvajalec bo za odpadke s suhadolskega odlagališča moral poskrbeti do najpozneje 31. oktobra prihodnje leto. Pri roku inšpektorat ni fleksibilen, saj je država sodišču EU obljubila, da bo odlagališče zaprto oktobra prihodnje leto. Sodišče je namreč že leta 2018 Sloveniji naložilo zaprtje 21 potencialno nevarnih odlagališč, med katerimi je bilo tudi suhadolsko. Na ministrstvu za okolje in prostor so pred časom pojasnili, da so upravljalci preostalih dvajsetih odlagališč vse zahteve uresničili do konca lanskega leta, tako da je problematično samo še tisto v Komendi. Če do obljubljenega datuma odlagališče ne bo zaprto in sanirano, država tvega denarno kazen.

Koliko bo stala sanacija, bo jasno, ko bo inšpektorat pridobil ponudbe in med njimi izbral najugodnejšo. A ocena stroškov, ki jo je na pobudo inšpektorata pripravila družba Surovina, kažejo, da bi sanacija v najboljšem primeru stala okoli 10,5 milijona evrov z davkom, če pa bi se med izkopom pokazalo, da ne gre samo za inertne, temveč so med njimi tudi drugi, celo nevarni odpadki, bi cena lahko še krepko narasla, celo na več kot 25 milijonov evrov.

Velja spomniti, občina Komenda je lani dvakrat poskušala najti izvajalca, ki bi odstranil odpadke. Na prvi razpis je prejela dve ponudbi, a sta bili za občino obe predragi. V občinskem proračunu je bilo namreč za ta namen rezerviranih zgolj 300.000 evrov. Na drugi razpis ponudb ni bilo. V letošnjem proračunu je občina povišala znesek za Suhadole, in sicer na 1,05 milijona evrov.

Poglajen še vedno upa na pozitiven razplet

Župan Komende Slavko Poglajen je občinske svetnike v začetku letošnjega julija obvestil, da je občina prejela sklep o davčni izvršbi za stroške postopka v višini 10,5 milijona evrov. Zaradi tega so denarna sredstva, razen za najbolj nujne zadeve, začasno blokirana. Komentarja župana nam včeraj ni uspelo dobiti. Je pa v pismu občinskim svetnikom julija letos napovedal, da bo občina uporabila vsa razpoložljiva pravna sredstva, da zaščiti svoje interese.

Tako na junijski seji občinskega sveta kot v pismu svetnikom je Poglajen zagotovil, da še vedno potekajo intenzivni dogovori z ministrstvom za okolje in prostor glede ureditve statusa odlagališča. V zvezi s temi dogovori naj bi na občini pričakovali pozitiven razplet. Na ministrstvu preverjamo, ali resnično potekajo pogovori o rešitvi te problematike na kakšen drugačen način. Rešitev, ki občine ne bi finančno ohromila, bi bila z vidika razvoja Komende seveda dobrodošla, a vprašanje je, ali je ob več kot 105.000 tonah odpadkov in dobro leto pred iztekom roka za sanacijo dovolj časa za alternative.