Svoje nezadovoljstvo so kitajski regulatorji jasno pokazali tudi z ukrepi in kaznimi, podjetje Alibaba na primer je dobilo kazen v višini 2,8 milijarde ameriških dolarjev. V juliju je kitajski regulator za kibernetsko varnost začel preiskovati podjetje Didi Chuxing, ki je le nekaj dni pred tem izvedlo prvo javno ponudbo delnic. Konec julija je bil objavljen paket ukrepov, ki močno regulira poslovanje zasebnih izobraževalnih podjetij in med drugim zahteva, da se morajo podjetja, ki ponujajo dodatna izobraževanja v okviru šolskega izobraževalnega programa, registrirati kot nepridobitne organizacije. Kmalu zatem so se na udaru znašla podjetja, ki upravljajo spletne platforme za dostavo hrane. Kitajski regulatorji so jim namreč naložili, da morajo dostavljalcem hrane ponuditi plačo, ki je višja od minimalne, omogočiti dostop do zavarovanj in zmanjšati strogost algoritmov, ki ocenjujejo njihovo uspešnost.

Zaradi velikosti in pomembnosti Kitajske postaja izjemno pomembno vprašanje, kaj nas čaka v prihodnje. Na žalost na to vprašanje ni enostavnega odgovora. Vseeno pa se moramo potruditi razumeti situacijo, pri čemer je izjemno pomembno, da smo sposobni pogledati z zornega kota kitajskih oblasti.

Treba se je zavedati, da so tarče kitajskih regulatorjev predvsem podjetja, ki upravljajo spletne platforme. Družbeni in gospodarski vpliv teh podjetij se je v zadnjih letih močno povečal. S tem so se tudi povečali potencialni negativni vplivi, ki jih prinaša neregulirano in nepošteno obnašanje takih podjetij. Po mnenju kitajskih regulatorjev nekatera od teh podjetij zmanjšujejo inovativnost v sistemu, nepošteno konkurirajo ter izkoriščajo svoje delavce in stranke, zato je čas, da se situacija uredi. Po drugi strani je treba izpostaviti, da imajo upravljalci spletnih platform dostop do velikega obsega podatkov. Po mnenju kitajskih oblasti so podatki zelo pomembna, če ne ključna surovina. S tega vidika je seveda smiselno razmisliti in jasno določiti, kdo in kakšne podatke lahko zbira, kje in koliko časa se ti podatki hranijo ter za kakšne namene se lahko uporabijo.

Hkrati je treba razumeti, da kitajske oblasti razmišljajo dolgoročno. Kitajski regulatorji se zavedajo, da lahko v kratkoročni perspektivi regulatorni ukrepi negativno vplivajo na rezultate poslovanja nekaterih podjetij. Vendar bodo jasna pravila igre koristila celotnemu trgu, eden od dolgoročnih ciljev Kitajske pa je razvoj in rast digitalnega gospodarstva.

V prihodnje bomo videli nadaljnji razvoj na področju reguliranja kitajskih podjetij, ki imajo zaradi svoje velikosti ali narave poslovanja večji družbeni in gospodarski vpliv ter dostop do velikih količin podatkov. Nekateri od teh ukrepov bodo zagotovo negativno vplivali na posamezna podjetja ali celotne segmente kitajskega gospodarstva. Kako bi lahko zmanjšali negativne učinke kitajskih regulatornih aktivnosti na uspešnost vlaganj? Prvič, vedno je treba razmišljati, kako vidijo prihodnost države kitajske oblasti. Drugič, smiselno je imeti dolgoročni naložbeni horizont, ki pomaga preživeti kratkoročno negotovost.