Kot so v začetku tedna sporočili s Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, je Slovenija med 23 državami članicami, ki jih je Evropska komisija pozvala, da posredujejo informacije o poteku prenosa pravil v okviru direktive o avtorskih pravicah v nacionalno zakonodajo. Prav tako je Slovenija med 21 državami, ki so pozvane, da posredujejo informacije o prenosu direktive o televizijskih in radijskih programih v nacionalno zakonodajo.

Ker omenjene države niso posredovale informacij o prenosu teh direktiv v nacionalno zakonodajo ali so to storile pomanjkljivo, je Evropska komisija s pošiljanjem uradnih opominov začela postopke za ugotavljanje kršitev.

Rok je potekel že 7. junija

Rok za prenos pravil v nacionalno zakonodajo je sicer potekel 7. junija. Države članice imajo na voljo dva meseca, da se odzovejo na uradni opomin oziroma sprejmejo ustrezne ukrepe, sicer jim lahko komisija pošlje obrazložena mnenja, so še sporočili s Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

Namen obeh direktiv je posodobitev pravil o avtorskih pravicah ter omogočiti potrošnikom in ustvarjalcem, da kar se da izkoristijo digitalni svet. Nova direktiva o avtorskih pravicah varuje ustvarjalnost v digitalni dobi in prinaša konkretne koristi državljanom, ustvarjalnemu sektorju, medijem, raziskovalcem, izobraževalcem in ustanovam na področju kulturne dediščine v EU. Hkrati bo nova direktiva o televizijskih in radijskih programih evropskim medijskim hišam olajšala ponujanje spletnih storitev prek meja, so še zapisali v sporočilu za javnost.