Kljub poletju in času dopustov v Šmartnem v Tuhinju že razmišljajo o septembru, ko se bodo na ceste vrnili šolarji. Po tem, ko so uspešno izbrali izvajalca del, so pričeli gradbena dela na slabih 360-metrskem delu ceste Kamnik–Ločica v naselju Šmartno.

Kot so sporočili iz kamniške občine, se bo na omenjenem območju ohranil obstoječi rob ceste, izvedla pa se bo dograditev pločnika v širini 1,60 metra od avtobusnega postajališča proti Zgornjemu Tuhinju. Prav tako je tudi predvidena ureditev prehoda za pešce na območju avtobusnega postajališča na dvignjeni ploščadi, in sicer da se poveča prometna varnost in umiri promet.

Na območju prehoda za pešce se bo na pločniku za pešce postavilo barvne stebričke do šole in dve opozorilni tabli, ki opozarjajo voznike na prisotnost otrok in umirjanje prometa. Na območju šole in vrtca se bodo na vozišču izvedli barvni arhitekturni elementi (barvni krogi različnih dimenzij), ki bodo opozarjali na občutljivo območje. Tako se bo s pisano ureditvijo območja voznike na prijazen način opozorilo in opomnilo, da hitrost in način vožnje prilagodijo okoliščinam na cesti.

Poleg tega bo treba na obravnavanem območju zamenjati tudi javno razsvetljavo, saj obstoječa ni v skladu z veljavnimi predpisi. Z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo so se dogovorili za sofinanciranje investicijskega naročila. V času del bo veljala delna zapora državne ceste. vl