Vodovodna infrastruktura v podtalju bazena je popolnoma dotrajana in poškodovana. Zato so se na občini odločili za celostno prenovo fontane, ki bi jo morali izvesti letos poleti, vendar se je zataknilo pri izbiri ustreznega izvajalca z referencami pri podobnih umetniških delih. »Deklica letos ni šla v prenovo, ker nismo po dveh pozivih prejeli nobenega primernega izvajalca. Prenovo bomo zato izvedli prihodnje leto, dela bodo končana v dveh do treh mesecih,« je pojasnil predstavnik občine za stike z javnostjo Vladimir Komljenovič, ki je podatke zbral skupaj s sodelavci na občini. Zaradi statusa kulturne dediščine bo prenova potekala v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo kulturne dediščine, saj gre za eno najlepših kiparskih stvaritev v Sloveniji, ki je delo sicer manj znanega kočevskega kiparja Staneta Jarma (1931–2011).

Na srečo sama skulptura ni zelo poškodovana, najbolj je prizadeta vodna inštalacija pod deklico. Bazen bo treba razdreti, vodovodno inštalacijo bodo v celoti zamenjali. Hkrati bodo sanirali manjše poškodbe na skulpturi deklice in na podstavku. »Na skulpturi sta najbolj poškodovana podstavek, ki je kasnejšega nastanka in ni Jarmovo delo, in piščal na deklici,« je pojasnil Komljenovič in dodal: »Skulptura bo v restavraciji popolnoma prenovljena – z muzejem smo govorili o varianti, da jo pred zimo umaknemo k njim v skladišče, kjer bo počakala prenovo. Živi pa so tudi premisleki o vrnitvi skulpture v originalno stanje, ki ga je postavil avtor, torej brez betonskega podstavka, na način, da bo deklica zopet imela stik z vodo.« Visok podstavek je bil pred leti dodan zaradi neprimernega vedenja občanov okoli kipa deklice, ki je bila lahka tarča vandalizma.

Desetletnica Jarmove turistične poti

Stane Jarm je veljal za zelo samosvojega kiparja, ki ni sledil povojnim trendom v takratni jugoslovanski umetnosti, ampak se je odločil za svojo smer. V slovenskem prostoru je razmeroma malo znan, vendar je eden redkih z urejeno turistično potjo med njegovimi največjimi deli, ki jih je v Kočevju polno, deset samo v središču mesta. Leta 2011 jo je v počastitev njegove osemdesetletnice, ki je žal ni dočakal, in v želji po večjem zavedanju o izjemnosti kiparjevega dela zasnovala umetnostna zgodovinarka Nadja Kovačič iz Pokrajinskega muzeja Kočevje. Jarm je kot kočevski kipar ustvarjal predvsem v lokalnem materialu – lesu, s pomočjo motorne žage. Lesene figure na prostem so za Jarma najbolj tipične ter izražajo njegovo predanost in spoštovanje do ljudi in kraja, ki mu je posvetil svoje življenje. Nekaj povsem drugega od izrazno trših in večinoma trpečih lesenih skulptur, ki jih je posejal po Kočevju, pa je krhka in subtilna Deklica s piščalko, nežna in elegantna figura iz brona v središču Kočevja, ki jo je naredil leta 1959 po naročilu takratnega kočevskega župana Janeza Riglerja.

Kontroverzna najstnica

Deklica s piščalko je najbolj znamenito in tudi najzgodnejše Jarmovo delo v Kočevju ter hkrati prva profana javna plastika. Zaradi svoje golote in mladosti – že na daleč se vidi, da gre za najstnico – je morala na postavitev kar štiri leta čakati v kiparjevem šolskem kabinetu. Za povojni čas je bila precej kontroverzna, še posebej ker je šlo za postavitev nasproti osrednje neoromanske cerkve. Leta 1963 so jo končno postavili na Trg sv. Jerneja ob cerkvi; pred tem letom spomenikov na prostem, ki niso bili vezani na verske podobe, ni bilo. Najprej so jo postavili tik nad vodo v plitvem bazenčku, kasneje pa so jo dvignili, ker je bila večkrat poškodovana, bodisi zaradi najstniškega vandalizma bodisi zaradi golote kipa. Nekateri prsti so bili odlomljeni in jih je bilo treba že pred leti rekonstruirati.