Športno se udejstvovati v novi telovadnici, pa naj bo to profesionalno, rekreativno ali v okviru pouka, je pravi užitek. Vendar pa se lahko spremeni v neprijetno izkušnjo, če je v dvorani prehladno ali prevroče, če se zaradi manjkajoče opreme ne da izpeljati dogodka ali če je interventnim vozilom dostop onemogočen. Na tovrstne težave, ki k razmeroma novi športni dvorani ne sodijo, nas je opozoril eden od njenih popoldanskih uporabnikov.

Športno dvorano v Stražišču sta v javno-zasebnem partnerstvu gradili MO Kranj in Gorenjska gradbena družba. Januarja 2019 je telovadnica, ki je stala okoli dva milijona evrov, dobila uporabno dovoljenje. Dopoldanska raba med šolskim letom je namenjena učencem oziroma osnovni šoli Stražišče, popoldanske dejavnosti pa organizira zasebni partner, Gorenjska gradbena družba. Ravnatelj šole Pavel Srečnik opozarja, da je v dobrih dveh letih, kar jim je na voljo, pomembno prispevala h kakovosti pouka. Najpogosteje jo dopoldne uporabljajo učenci predmetne stopnje, medtem ko mlajši učenci uporabljajo stari šolski telovadnici.

MO Kranj pričakuje urejanje dostopa za interventna vozila

»Pojavile pa so se nekatere težave, na katere iz šole opozarjamo kot uporabniki. Nekaj težav je bilo s čiščenjem in temperaturami. Prvo leto je bilo poleti v njej nemogoče delati. Temperatura je krepko presegala 30 stopinj Celzija,« pravi ravnatelj. Spomni se prve valete za devetošolce, ki so jo izvedli v dvorani, ko je bilo peklensko vroče. »Pri ogrevanju, hlajenju in prezračevanju telovadnice se je prvo leto uporabe zaznalo občasno odstopanje v temperaturi, kar pa je zasebni partner, Gorenjska gradbena družba, že odpravil. Poskrbljeno je tudi za ustrezno čiščenje telovadnice. Cilj je ohranjanje telovadnice v čim boljšem stanju, zato bomo na morebitna odstopanja še naprej sproti opozarjali,« so nam pojasnili na MO Kranj.

Dve težavi pa ostajata, opozarja ravnatelj Srečnik. »Dostop do dvorane je sicer urejen, a ne za interventna vozila. Če se kdo poškoduje, bi se reševalci težko pripeljali v bližino dvorane,« opozarja ravnatelj. Okolica dvorane je namreč obdana z ograjo, stopnicami in klančinami. V dopoldanskem času bi sicer reševalci lahko do dvorane dostopali skozi šolske prostore, popoldne, ko ni pouka, pa to ni mogoče. »Občina je predlagala zasebnemu partnerju, da se tudi v popoldanskem času, ko je telovadnica na voljo za rekreacijo, omogoči neoviran dostop reševalcem. Domnevamo, da bo dostop urejen s prihodnjim šolskim letom,« so nam pojasnili na občini. Ali imajo to v načrtu, smo vprašali tudi vodstvo Gorenjske gradbene družbe, od koder pa nam na naša vprašanja niso odgovorili.

S stoli do novih vsebin v dvorani

Manj pereča, kljub vsemu pa za vsestransko rabo dvorane neprijetna pomanjkljivost pa so stoli. »Dvorana je sicer dobila solidno športno opremo. Moja želja pa je, da bi investitor nabavil še 300 do 400 stolov. Strošek bi znašal od 20.000 do 25.000 evrov, omogočal pa bi izvedbo prireditev. Prvotno je bila namreč dvorana namenjena šoli in kraju za prireditve, in prav zaradi manjkajočih stolov njena druga vloga ni uresničena,« opozarja ravnatelj, ki pravi, da dialog med šolo, občino in zasebnim partnerjem ni oviran.

»Med šolskimi prireditvami se lahko v telovadnici uporabijo stoli iz učilnic, pri čemer se uporabi podlaga za zaščito parketa,« pojasnjujejo na MO Kranj, vendar ravnatelj opozarja, da je to časovno potratna in neprimerna rešitev. »V času, ko ni pouka in drugih šolskih obveznosti, zasebni partner lahko trži prostore in jih oddaja za predstave, koncerte in v druge namene. Zato je bila podana pobuda, da zasebni partner tudi priskrbi stole. Z dvorano, opremljeno s stoli, si lahko poveča prihodek od trženja prostora,« dodajajo na občini. Ali imajo to naložbo v Gorenjski gradbeni družbi v načrtu, pa nam niso odgovorili.