Okolje Piran je upravljanje območja prevzelo v začetku maja. Kot je tedaj poudaril direktor javnega podjetja Gašpar Gašpar Mišič, bodo imeli skrbni lastniki plovil priložnost skleniti dogovor o plačevanju vzdrževalnine do trenutka, ko bodo zgradili mostovž vzdolž celotnega območja kanala. Medtem so v Okolju začeli z izvajanjem vzdrževalnih del, čiščenjem degradiranega območja in odstranjevanjem potopljenih plovil.

Kot so zdaj za STA navedli v Okolju, se je z začetkom izvajanja določil občinskega odloka, s katerim so prevzeli kanal v upravljanje, kot večja težava izkazala problematika pravice do začasnega priveza, ki je pogojena s tem, da je bilo plovilo na presečni datum 30. oktobra lani privezano v kanalu Sv. Jerneja: »Veliko lastnikov plovil, ki so imeli več let privezano plovilo v kanalu, je imelo namreč v času popisa zaradi vzdrževalnih del ali zimovanja plovilo na suhem.«

Piranski občinski svet Občine Piran je zato na zadnji seji sprejel novelo odloka o pristanišču kanal Sv. Jerneja in koncesiji za gradnjo in upravljanje krajevnega pristanišča kanal Sv. Jerneja, ki predvideva imenovanje tričlanske strokovne komisije z namenom ugotavljanja upravičenosti do začasnega priveza.

Lastniki plovil, ki jih na presečni datum ni bilo v Jernejevem kanalu, bodo tako morali dokazati, da so imeli v obdobju od 1. januarja do najkasneje 30. oktobra 2020 plovila privezana tam, ter da na presečni datum 30. oktobra niso bila privezana iz razlogov, povezanih z dejavnostjo plovila ali opravljanjem dejavnosti v zvezi s plovilom.

Po pričetku veljavnosti odloka, t.j. objavi v uradnem listu, bo torej imenovana komisija, ki bo na podlagi predloženih dokazov in ugotovljenih dejstev upravljalcu podala predlog odločitve o upravičenosti do začasnega priveza, nakar bo Okolje Piran postopalo skladno z odlokom.

Iz Jernejevega kanala so lastniki do zdaj sicer sami odstranili pet potopljenih plovil, Okolje Piran pa preostalih 15.