Prebivalci občine Medvode so v participativnem proračunu, ki ga letos izvajajo prvič, izbrali projekte, ki naj bi jih izvedli do konca prihodnjega leta. Glasovali so o 74 projektih na 11 območjih in jih na koncu med 160 predlogi izglasovali 32. Za participativni proračun bo občina v proračunu za letošnje in prihodnje leto namenila 300.000 evrov. Za zdaj so razporedili 283.300 evrov. Nerazporejena sredstva bodo namenili za najvišje uvrščene projekte med tistimi, ki niso bili izbrani.

Podpovprečni znesek

Glasovanja se je udeležilo 1648 občank in občanov, kar znaša 11,94 odstotka glasovalnih upravičencev. Po besedah strokovnjaka za participativni proračun Matica Primca je to nadpovprečna udeležba, še posebej glede na to, da gre za prvo izvedbo. »Govoril sem z nevladniki, ki so koordinirali skupno aplikacijo. Pohvalili so delo komisije, ki je pregledovala predloge. Bila je proaktivna in je veliko komunicirala z občani. Občani so se zelo aktivirali, na kar kaže število predlogov. Približno en predlog na sto prebivalcev je več od povprečja na ravni države,« je dejal Primc in dodal, da je znesek, ki ga je občina dala na voljo, malo pod povprečjem.

Tristo tisoč evrov bodo namreč namenili v dveh proračunskih letih. Primc dodaja, da v primeru, ko je strošek na koncu višji od predvidenega, mora občina določeni projekt vseeno izvesti, kajti pravi, da ob morebitni napačni oceni stroškov občani ne smejo biti kaznovani za napako občine. Dodaja, da z izvedbo sicer večinoma ni težav, kajti več kot 90 odstotkov projektov občine izpeljejo do konca.

Glasovanje je potekalo na območjih Polhograjci 1 (trije izbrani projekti), Polhograjci 2 (štirje izbrani projekti), KS Medvode center (trije izbrani projekti), Preska (trije izbrani projekti), KS Pirniče (šest izbranih projektov), KS Zbilje (dva izbrana projekta), KS Smlednik (štirje izbrani projekti), KS Sora (trije izbrani projekti), KS Senica (en izbran projekt), KS Seničica - Golo Brdo (dva izbrana projekta), KS Vaše - Goričane (en izbran projekt). Vrednost projektov se giblje od 3000 do 20.000 evrov. Najvišjo vrednost dosegajo trije projekti.

Uredili bodo središče v Zbiljskem gaju

Tako bodo v Zbiljskem gaju uredili vaško središče za vse generacije. Zbiljski gaj ima 80 hiš in tudi projektno površino za vaški trg. Kot pravijo predlagatelji, pa investitorjema ni uspelo dokončati tega dela naselja. S pomočjo participativnega proračuna bodo zdaj lahko poskrbeli, da bo 600 kvadratnih metrov veliko zapuščeno zemljišče postalo vaški trg, kot je bilo sprva mišljeno. V okviru projekta bodo med drugim predvidoma tlakovali poti, zasadili tri večja drevesa, namestili štiri klopi z nadstreškom in uredili prostor za knjigobežnice, postavili otroška igrala, pitnik, zasadili cvetlične grede in namestili tudi fitnes na prostem. Dodatnih pet tisoč evrov ima v letošnjem proračunu za otroško igrišče predvidena krajevna skupnost Medvode Center, v igri pa je tudi sofinanciranje fitnesa na prostem.

Dvajset tisoč evrov bo šlo predvidoma tudi za obnovo igral na zgornjem igrišču ob Osnovni šoli Pirniče. Igrišče je staro več desetletij, zato predlagatelji pravijo, da so nekatera igrala dotrajana. Najvišji znesek je predviden tudi za krajinsko ureditev športnega igrišča in sadovnjaka pri Osnovni šoli Smlednik, kjer pa nameravajo krajani dodati še 10.000 evrov sponzorskih sredstev. Kot pravi predlagatelj, gre za krajinskoarhitekturne rešitve, ki zagotavljajo senco, dodatne prostore za sedenje, parkiranje koles. Na športnem igrišču načrtujejo gradnjo tribun, na vhodu v športni park pa stojalo za kolesa. Poleg tega bodo zasadili stare sorte sadnih dreves, v sadovnjaku in zelenjavnem vrtu pa načrtujejo izvedbo delavnic z otroki v povezavi s poukom in krožki v bližnji osnovni šoli.

V okviru participativnega proračuna bodo izvedli še številne druge projekte, kot so na primer dokončanje javne razsvetljave v Trnovcu, projekt o zgodovini krajev v vzhodnih Polhograjskih dolomitih, ureditev zunanje učilnice pri Osnovni šoli Medvode, podstavitev nadstreška na avtobusnih postajališčih v KS Zbilje, vzpostavitev gozdne učne poti na Golem Brdu…