Potem ko so pred tednom dni za stavbo Tolminskega muzeja odprli razstavo Znak evropske dediščine, ki jo je pripravila Evropska komisija, pred muzejem odpirajo še razstavo, ki odstira pogled v zgodovino treh nekdanjih grajskih stavb v Tolminu: gradu na Kozlovem robu, dvora na Doru in Coroninijeve graščine.

Kot je povedala direktorica muzeja Damjana Fortunat Černilogar, ki je skupaj s kustosom arheologom Mihom Mlinarjem avtorica razstave, so v muzeju v zadnjih treh mesecih sodelovali pri več mednarodnih projektih, med njimi je tudi projekt Merlin CV, ki je del programa Interreg Italija-Slovenija. V letu 2020 so v okviru omenjenega projekta izvedli arheološke raziskave na ostankih gradu na Kozlovem robu ter na lokaciji na Doru na travniku v starem delu Tolmina ob Tolminki izdelali tri sondaže, ki so potrdile obstoj nekdanjega patriarhovega dvora na omenjeni lokaciji.

Po besedah direktorice muzeja je bil Tolmin v zgodovini izjemno pomembno mesto, še posebej v srednjem veku, ko je imel kar dva srednjeveška gradova - na Kozlovem robu in na lokaciji na Doru. Tretji dvorec je nastal po propadu gradu na Kozlovem robu, ko so v Tolminu zgradili še tako imenovani Coroninijev dvorec, v osrednjem delu katerega danes domuje Tolminski muzej.