V zadnjih mesecih nas je pandemija spomnila na to, kako pomemben je dostojen dom za naše zdravje in dobro počutje. Pojavili pa so se tudi zgledni primeri politične volje in solidarnosti. Mnogi javni organi so hitro sprejeli ambiciozne ukrepe, da so brezdomcem lahko ponudili streho nad glavo. Številne nevladne organizacije so okrepile svoje dejavnosti na terenu. Zdaj si moramo prizadevati za bolj sistemske in dolgoročne rešitve.

Z veseljem sporočamo, da smo vzpostavili evropsko platformo za boj proti brezdomstvu. Gre za prelomno pobudo, pri kateri bodo institucije EU, države članice in deležniki sodelovali pri iskanju konkretnih rešitev za boj proti brezdomstvu v EU. Platforma je del evropskega stebra socialnih pravic in bo namenjena uresničevanju njegovega 19. načela, tj. pravice do stanovanja in pomoči za brezdomce. Na socialnem vrhu v Portu so se evropske institucije, socialni partnerji, civilna družba in portugalsko predsedstvo Sveta EU zavezali k izvajanju evropskega stebra socialnih pravic in njegovih ambicioznih ciljev.

Na konferenci na visoki ravni portugalskega predsedstva Sveta EU v Lizboni 21. junija so države članice, institucije EU in deležniki podpisali lizbonsko izjavo o evropski platformi za boj proti brezdomstvu. Gre za politično izjavo o vzpostavitvi platforme, s katero se države članice in vsi podpisniki zavezujejo k številnim načelom za spoprijemanje s to realnostjo. Platforma ponuja konkretna orodja vsem, ki so pripravljeni združiti moči v boju proti tej najskrajnejši obliki revščine in socialne izključenosti. Z vsemi institucijami EU, državami članicami, organizacijami civilne družbe in drugimi deležniki, ki so se pridružili platformi, smo se dogovorili za doseganje napredka glede izkoreninjenja brezdomstva do leta 2030 z naslednjimi cilji:

– nihče ne bi smel spati na prostem zaradi pomanjkanja dostopne, varne in primerne zasilne nastanitve;

– nihče ne bi smel živeti v zasilni ali prehodni nastanitvi dlje, kot je potrebno za uspešno selitev v stalno nastanitev;

– nihče ne bi smel biti odpuščen iz ustanove (npr. zapora, bolnišnice, ustanove za oskrbo), ne da bi dobil ponudbo za ustrezno nastanitev;

– nihče ne bi smel biti izseljen, ne da bi prejel pomoč pri iskanju ustrezne stanovanjske rešitve, kadar je to potrebno;

– nihče ne bi smel biti diskriminiran zaradi svojega brezdomskega statusa.

To ambiciozno vizijo podpira spoznanje, da so integrirane politike, usmerjene v ljudi in reševanje stanovanjskih vprašanj, najučinkovitejše. Prek platforme se bomo lahko seznanjali z izkušnjami brezdomcev in organizacij, ki jih podpirajo, spoznali bomo uspešne in neuspešne prakse, spodbujali dobre rešitve, pomagali pri izkoriščanju možnosti financiranja EU ter krepili dokaze in spremljanje.

V prihodnosti se lahko platformi pridružijo tudi drugi deležniki, veseli pa smo, da se je slovensko predsedstvo Sveta EU že zavezalo, da bo v naslednjih šestih mesecih nadaljevalo proces.

Močno zmanjšanje brezdomstva v Evropi je naša moralna dolžnost, če resnično želimo zgraditi pravično in vključujočo družbo. Ukrepati moramo zdaj. Čas je za rezultate.

Nicolas Schmit je evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice, Ana Mendes Godinho je ministrica za delo, solidarnost in socialno varnost na Portugalskem, Yves Leterme je vodja platforme EU za boj proti brezdomstvu.