Ljubljansko okrožno sodišče je po navedbah ZPS presodilo, da je bila praksa banke Sparkasse, ki je pri kreditnih pogodbah brez pogodbenega določila, da se negativna vrednost euriborja obračuna v višini nič odstotkov, obračunavala negativno obrestno mero euribor kot ničelno, nezakonita.

ZPS je zahtevek zoper banko Sparkasse vložila na sodišče leta 2017. Zahtevala je ugotovitveno sodbo, da banka zaradi neupoštevanja negativnega euriborja krši obligacijski zakonik in zakon o varstvu potrošnikov, ter da je dolžna v kreditnih pogodbah nemudoma prenehati s to prakso. Okrožno sodišče v Ljubljani je zahtevku pritrdilo, a sodba še ni pravnomočna, so danes sporočili iz ZPS.

Zveza potrošnikov je sicer banko Sparkasse pozvala, da zaradi spoštovanja etičnih načel poslovanja prostovoljno izpolni sodbo, poleg tega pa naj kreditojemalcem, ki jim je v preteklih letih napačno obračunavala pogodbeno obrestno mero, povrne nastalo razliko oz. tistim kreditojemalcem, ki so dolg po kreditni pogodbi že odplačali, vrne preplačilo. Odgovora banke še niso prejeli, so še navedli v današnjem sporočilu za javnost.

ZPS je sicer že pred sodno potjo na podlagi pritožb članov banko Sparkasse pozivala k spoštovanju potrošniških kreditnih pogodb s spremenljivo obrestno mero. Pozivali so, da pri obračunu kreditnih obrokov banka upošteva dejanske vrednosti referenčnih obrestnih mer, tudi če so negativne, do zdaj previsoko zaračunane obresti pa naj potrošnikom povrne skupaj z zamudnimi obrestmi.

Članom ZPS so pomagali v pritožbenem postopku na poravnalnem svetu, ki z namenom izvensodnega reševanja sporov deluje v okviru Združenja bank Slovenije. Ta je izdal mnenje, ki je pritrdilo argumentom ZPS, da banka, ki je kot finančni strokovnjak sama oblikovala in potrošnikom ponudila kreditne produkte, ne more enostransko spreminjati pogodb v škodo potrošnikov. A v Sparkasse so se odločili, da mnenja poravnalnega sveta ne bodo spoštovali, ZPS pa se je zato odločila iti na sodišče.