Razstava predstavlja posamezna dela avtorjev sodobnega evropskega umetniškega prostora, ki jih hranijo v svoji muzejski zbirki. Mednje sodijo poljski umetnik Pavel Althamer, Nemec Martin Kippenberger, eden prvih romunskih konceptualnih umetnikov Ion Grigorescu, nemški slikar in fotograf Sigmar Polke, pa tudi našemu prostoru bližja hrvaška avtorja Sanja Iveković in Mladen Stilinović. Umetniška skupina Irwin se jim pridružuje z multiplom-katalogom razstave Kapital iz leta 1991. Ta je – v obliki umetniške knjige – ob razstavi pred tridesetimi leti izšel v nakladi 500 oštevilčenih in podpisanih izvodov, obsega teoretsko-tekstovni in likovni del. Če v prvem delu s filozofskimi eseji o umetnosti nastopijo likovni teoretiki, kot so Boris Groys, Georg Bussmann, Jeanne C. Finley, Barrett Watten in Eda Čufer, predstavlja likovni del barvne printe vseh slik z razstave Kapital v formi grafike, pa tudi 360-stopinjsko fotografijo razstave v Pittsburghu, kjer je leta 1991 potekala razstava, ter organizacijsko in funkcijsko shemo NSK. Razstava Kapital je bila sicer leta 2015 predstavljena tudi v ljubljanski Moderni galeriji, v sklopu postavitve NSK Od Kapitala do Capitala. šum