Kot je pojasnil Čemažar, so jim prihodki lani v primerjavi z letom 2019 kljub epidemiji in z njo povezanimi ukrepi upadli le za dva odstotka. Dodana vrednost na zaposlenega je znašala 47.000 evrov in je v trendu rasti, kar je tudi velik cilj podjetja. Letos naj bi dodana vrednost na zaposlenega že dosegla 50.000 evrov. Letos načrtujejo, da bodo ustvarili več kot 170 milijonov evrov prihodkov in presegli lanski poslovni rezultat. »Za letos smo z naročili zasuti, vendar negotovost ostaja, saj je povečano povpraševanje tudi rezultat načrtnega kopičenja varnostnih zalog po dobaviteljski verigi,« je izpostavil Čemažar.

Negotovost na trgu surovin in polizdelkov

Kot je povedal, še naprej sledijo svoji strategiji trajnostnega razvoja in zviševanja dodane vrednosti. Ob tem jih letos poleg pomanjkanja delavcev pesti še velika negotovost na trgu surovin in polizdelkov. Ti so se močno podražili, hkrati pa so dobave vse bolj negotove. Dobavni roki so se podaljšali, zaradi nedobave materialov so na enem od pomembnih programov primorani začasno celo ustaviti proizvodnjo. Že od lanskega decembra se v Domelu, ki v Sloveniji zaposluje nekaj več kot 1300 ljudi, soočajo tudi s pomanjkanjem delavcev. Največ težav imajo s pridobivanjem delavcev za tovarno v Železnikih, medtem ko je za obrata v Retečah in Škofji Loki iskanje delavcev lažje.

Trenutno bi v Domelu takoj zaposlili 20 delavcev za proizvodnjo in tako razbremenili obstoječe ekipe. Iščejo tudi mojstre, vodje izmen, orodjarje, CNC-operaterje, tehnologe in druge. Še posebej težko je dobiti delavce, ki bi delali v štirih izmenah, zato se takšnemu delovnemu urniku izogibajo, zaradi začasnih povečanih potreb na enem od programov pa so primorani delati tudi v tem neugodnem režimu.

Dolgoročno sodelovanje s strateškimi kupci

Letošnjo pomlad so v Domelu začeli serijsko proizvodnjo električnih motorjev za vodno črpalko za Daimlerjevo platformo električnih vozil. Gre za velik posel, ki bo družbi v desetih letih prinesel 70 milijonov evrov prihodkov in prispeval k dvigu dodane vrednosti. V Domelu imajo sicer tudi več drugih večjih projektov, tako posel z Daimlerjem ni največji. Usmeritev Domela je namreč prav dolgoročno sodelovanje s strateškimi kupci. Domel je namreč prepoznan kot strateški razvojni dobavitelj, kar pomeni, da je vključen v pred razvojne projekte in s svojimi kompetencami, znanjem in inovativnimi rešitvami pomaga kupcem izboljševati svoje izdelke in tako zagotavljati strateške prednosti na trgu. Tako strateško sodelovanje ima vzpostavljeno z vsaj 20 kupci, kar predstavljajo dve tretjini prometa družbe.

Pri odločitvah za sodelovanje pri projektih njihova velikost ni ključno merilo, saj si v Domelu želijo zagotoviti zdravo razpršenost prodaje med različnimi trgi, aplikacijami in kupci. Ključni prodajni atributi podjetja pa so močne razvojno tehnološke kompetence na področju elektromotorjev in močna vertikalna integriranost, ki je podprta z lastno orodjarno in strojegradnjo. »To se pri zahtevnih inovativnih rešitvah izkaže kot prednost, saj smo zato bolj prilagodljivi in drzni pri tehnoloških rešitvah,« je pojasnil Čemažar.

Vlagajo v razvoj, raziskave in tehnologijo

V Domelu v razvoj, raziskave in tehnologijo letno vlagajo več kot pet odstotkov prihodkov od prodaje in tudi v kriznih časih bistveno ne upočasnjujejo teh aktivnosti. V zadnjih letih v robotizacijo in avtomatizacijo proizvodnih procesov vlagajo celo med osem in deset odstotkov prihodkov od prodaje. S tem dvigajo produktivnost, povečujejo zmogljivosti in vzpostavljajo proizvodnjo novih programov.