Gana bo za projekt čebelarjenja, s katerim želi povečati pridelek medu, zmanjšati revščino na podeželju in postati samooskrbna z medom, izkoristila slovensko znanje. Ker je Slovenija v svetu znana kot duša in srce čebelarstva, so za izvedbo dvoletnega projekta angažirali slovensko znanje. Glavni nosilec le-tega je Exim Bank, največja razvojna in izvozna banka v Gani, v njem pa sodelujejo Veterinarska fakulteta v Ljubljani, ki bo proučevala zdravstveno stanje čebel, slovenski čebelarji, ki bodo razvijali novo tehnologijo in pravi način dela za napadalno afriško čebelo Apis mellifera adansonii, ter podjetje Medex, ki bo skrbelo, da bodo vse aktivnosti tekle usklajeno, in jim bo predalo tudi tehnično znanje na področju vzpostavitve polnilnic medu.

Generator razvoja in širjenja znanja

Zaradi izjemnih podnebnih razmer ima Gana bogato vegetacijo, ki podpira razvoj čebelarstva in proizvodnje medu, kljub temu pa ga vsak mesec uvozijo več kot 600 ton. Prav zato želijo spodbuditi razvoj in proizvodnjo izdelkov, kjer bodo surovinam dodali vrednost in razvili industrijo. Namen projekta, h kateremu je bila Slovenija povabljena ob podpisu sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Gano in Slovenijo v okviru konference Dnevi Afrike v letih 2018 in 2019, je, da Gana postane samooskrbna na področju medu, hkrati pa bo razvoj čebelarstva prispeval k večjemu pridelku sadja in zelenjave, razvoju delovnih mest, zmanjševanju revščine in razvoju podeželja. »Podjetje Medex je v svojih že skoraj sedmih desetletjih obstoja vedno delovalo ne le kot polnilec medu in proizvajalec izdelkov iz čebeljega panja, temveč tudi kot generator razvoja in širjenja znanja na področju čebelarstva,« je poudarila direktorica Aleša Mižigoj in nadaljevala, da je cilj projekta vzpostavitev treh učnih centrov in s tem temeljev za začetek strokovnega čebelarjenja v tej afriški državi, želja pa je tudi širitev na celotno zahodno Afriko.

Po besedah Kofija Bossmana, direktorja projekta, je to partnerstvo zaveza Slovenije k uresničevanju ciljev Združenih narodov glede trajnostnega razvoja sveta. Mitja Smrdel, inštruktor čebelarstva in vodja tehnične ekipe v projektu, je navedel, da bo pilotni projekt trajal 18 mesecev. V tem času bodo vzpostavili tri centre, v katerih bodo preizkusili različne panjske sisteme in tehnologije. Izobrazili bodo sedem čebelarjev, ki bodo oskrbovali čebele za pilotni projekt, in znanje prenašali na druge čebelarje. Dr. Lucija Žvokelj, dr. vet. med., ki je odgovorna za zdravstveno varstvo čebel v projektu, pa je dodala, da je projekt trajnostno naravnan in v prvi vrsti stremi k temu, da je dolgoročno vzdržen za naravo in ljudi, s čimer postavlja temelje, na katerih bodo lahko gradile naslednje generacije.

Trajnostno naravnana investicija

Medex je s predstavitvijo projekta zaokrožil svoje aktivnosti in investicijo v višini več kot 8 milijonov evrov, s katero so popolnoma posodobili laboratorije, zgradili novo skladišče in preuredili park Medex, ki ga krasi zelena stena, naslednje leto pa bo v njem dobil mesto tudi čebelnjak. Investicija je trajnostno naravnana, saj ima dve lastni črpalni vrtini in za hlajenje in ogrevanje uporablja podtalnico. V parku Medex so zasadili medovita drevesa, postavili električne polnilnice za avtomobile in kljub mestnemu okolju ustvarili prijazno okolje za boljše počutje zaposlenih.