Vprašanje: Prosim vas za pojasnilo, kakšna soglasja pravzaprav potrebujemo solastniki za izvedbo rednih ali nujnih del na stanovanjski hiši. Konkretno me zanima za strešno kritino. Slišala sem, da je za to treba pridobiti soglasje vseh solastnikov (smo štirje), medtem ko nekateri trdijo, da je zamenjava strešne kritine posel rednega upravljanja, kjer pa soglasja vseh ni treba pridobiti. Kako je torej s tem?

Odgovor: Zamenjava strešne kritine predstavlja posel rednega upravljanja, tako je izrekla tudi sodna praksa, in sicer, da predstavlja popravilo strehe na način, da se staro streho odstrani in objekt v celoti prekrije na novo, posel rednega upravljanja v smislu 25. člena Stanovanjskega zakona. Za posle rednega upravljanja pa velja, da je za nje treba pridobiti soglasje solastnikov, ki imajo skupaj več kot polovico solastniških deležev. V primeru, če se solastniki ne morejo sporazumeti (torej ne dosežejo soglasja več kot polovice solastniških deležev), posel pa je nujen za redno vzdrževanje stvari, pa o njem odloči sodišče v nepravdnem postopku, in sicer na predlog solastnika.

Vprašanje: Živimo v vrstni hiši in si z dvema sosedoma delimo dvorišče (parcelo) pred hišo. Dvorišče je precej zanemarjeno, nastajajo luknje, v katerih se zadržuje voda, polno je plevela in tudi odpadnega materiala, starih pnevmatik… Dvorišče je umazano do te mere, da škoduje zdravju. Prišli smo na idejo, da bi ga očistili in uredili. Eden od sosedov, ki je tretjinski solastnik dvorišča, se s posegom strinja, drugi pa ne. Zanima me, ali lahko posegu uspešno nasprotuje?

Odgovor: Ker gre pri tlakovanju dvorišča za posel, ki je potreben za običajno uporabo tega dvorišča (torej za tako imenovani posel rednega upravljanja), potrebujete za ureditev dvorišča le soglasje solastnikov, katerih idealni deleži sestavljajo več kot polovico solastniških deležev. To pa pomeni, da lahko s sosedom, ki se s posegom strinja, veljavno izvedeta omenjeni posel in vama sosed tega ne more preprečiti. Tudi v primeru, če bi poslu nasprotoval tisti sosed, ki se sicer strinja s posegom, še vedno ne bi bili brez možnosti, saj bi lahko zahtevali, da tak posel odobri sodišče – to pa bi posel odobrilo, če bi se izkazalo, da je ta nujen, kar očitno je.