Med šopkom domačim delniških naložb se letos z najvišjim, 42-odstotnim donosom lahko pohvalijo delnice Zavarovalne skupine Sava (Sava Re), ki jim z 38-odstotnim in 37-odstotnim donosom sledijo delnice NLB in Telekoma Slovenije. Kljub visoki rasti vseh treh omenjenih delnic so te glede na cene delnic primerljivih podjetij še vedno poceni oziroma niso predrage. Tako je mediana razmerja med tržno ceno in knjigovodsko vrednostjo Save Re 0,86, mediana primerljive skupine tujih zavarovalnic pa 1,31 (knjigovodska cena delnice znaša 30,77 evra). Kazalnik EV/EBITDA pri Telekomu Slovenije trenutno znaša 3,5, medtem ko znaša pri primerljivih tujih telekomunikacijskih podjetjih mediana tega kazalnika 5,3. Pri NLB aktualno razmerje kazalnika P/E (tržna cena na dobičkonosnost) znaša 4, medtem ko je pri primerljivih tujih bankah mediana tega kazalnika 11.

Torej, kljub rasti cen domačih delnic te glede na doseženo in pričakovano prihodnjo dobičkonosnost v primerjavi s tujimi primerljivimi podjetji povprečno ostajajo podcenjene in jih lahko ob pojavu ležarin na bankah uvrstimo v univerzum zanimivih naložb za čas višjih inflacijskih pričakovanj. Kljub nedavni rasti indeksa SBITOP je trenutno njegov kazalnik P/E pod 9, medtem ko je pri nemškem indeksu DAX preko 33, pri ameriškem S&P500 pa 30. Ob tem lahko omenimo, da je dnevno povprečje tega kazalnika v letu 2018 za SBITOP znašalo preko 11. Skratka domači indeks je še vedno zelo daleč od tega, da bi bil drag. Ob tem pa se ob visoki monetarni širitvi in krepkih fiskalnih politikah vrača povpraševanje. Na podlagi omenjenega lahko za letošnje leto še naprej ostajamo zelo pozitivni glede rasti domačega trga, ki pa s prihajajočimi višjimi odčitki inflacije zna seveda tudi zanihati.

Med zanimive domače naložbe poleg Save Re, NLB in Telekoma Slovenije še vedno spadajo farmacevtska družba Krka, Zavarovalnica Triglav, Cinkarna Celje in Petrol. Pri tem pa se moramo zavedati, da so delniške naložbe vedno precej bolj tvegane kot depozit na banki – vendar v sedanjih tržnih pogojih vse bolj postajajo del učinkovitega varčevalnega načrta vsakega posameznika. Praviloma ob profesionalni pomoči borznoposredniških hiš.