Dijaki, ki so tudi prostovoljni gasilci, so leseno igro razvili v okviru nacionalnega programa Moje podjetje 2021, ki mladim ponuja platformo za razvoj podjetniškega razmišljanja. »Vzgoja mladih v smeri podjetništva je zelo koristna, saj so jim pridobljene izkušnje v pomoč pri vsakodnevnih odločitvah, sodelovanju z drugimi, zaposljivosti ali pa če bodo začeli samostojno podjetniško pot,« spodbujanje podjetništva pri mladih pojasnjuje Jožica Rejec, direktorica Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih, in dodaja, da dijaki s tem pridobijo izkušnje timskega dela, obvladovanja časovnih rokov, nastopanja in reševanja problemov. Letos se je na celoletno tekmovanje prijavilo 63 dijaških podjetij, ki so jih ustanovili 304 dijaki iz 18 srednjih šol pod vodstvom 35 učiteljev.

Ideje iz razreda na svetovnem trgu

»Dijaki s to izkušnjo se tudi z drugimi izzivi spopadejo bolj samozavestno, ker razumejo, da morajo aktivno delovati v smeri svojih ciljev. Ne opazujejo od daleč, ampak stvari vzamejo v svoje roke,« opaža tudi Peter Kurnik, mentor dijaškega podjetja Kuligram in učitelj strokovnoteoretičnih predmetov na Srednji šoli za lesarstvo v Škofji Loki. Z razvijanjem podjetniškega mišljenja mlade usmerjajo v razvoj poslovnih idej in prek mentorstva k uresničevanju ciljev. »Gre za prepletanje učenja teoretičnih in praktičnih znanj, ki so danes na trgu dela zelo pomembna. Dijaki imajo odlične ideje, posebno me veseli dejstvo, da razmišljajo o prispevku k družbi, o varovanju okolja, o socialnem podjetništvu,« še dodaja Kurnik. Letošnje tekmovanje je namreč poudarjalo krožno gospodarstvo in ponovno uporabo surovin.

Dijaki imajo pri razvijanju svoje ideje do končnega produkta priložnost, da uresničijo svoje ambicije. »Ko smo rešili en izziv, se je pojavil drug. Bili smo na točki, ko smo mentorju prinesli neko drugo idejo, izdelek, ki bi ga bolj preprosto izdelali in prodajali. Na srečo ni sprejel našega predloga in nas je spodbudil, da vztrajamo pri prvotni ideji, ob kateri smo bili na začetku tako navdušeni,« povedo ustanovitelji Kuligrama, Jernej Tičar, Miha Jereb, Klemen Jerič in Matevž Snedec. Pot do uspeha je bila težka, pravijo, Kurnik pa poudarja, da lahko takšna pot vodi daleč: »Najbolj sem vesel, ko vidim, da nekatere uspešne zgodbe, ki so se začele v mojem razredu, še vedno obstajajo. Ko vidim dijake, ki so odprli pravo podjetje in še vedno obstajajo na trgu, nekateri celo tako uspešno, da prodajajo po vsem svetu, kot je na primer Teglc.«

Boj proti najhujšim požarnim nesrečam

Dijaki podjetja Kuligram so za razvoj igre, prek katere se uporabnik seznani s pomembnimi informacijami v zvezi s požarno varnostjo v turističnih objektih, za nagrado pa v igri dobi wifi kodo za internet, prejeli vrsto priznanj. Osvojili so drugo mesto v skupnem seštevku v kategoriji »podjetje leta 2021«, pa tudi prvo mesto v kategoriji »slovenski izum«, s čimer so se uvrstili v spletni izbor slovenskih dosežkov in inovacij Slovenski kvizum, ki bo oktobra zaživel tudi kot namizna igra. Da smo Slovenci narod inovatorjev, pionirjev in inženirjev, pa potrjujejo tudi mladi s svojimi izumi in podjetniškimi idejami. »Radi bi postali inovativna ekipa, ki na trg plasira igre in izdelke, s katerimi bi preprečili najhujše nesreče zaradi posledic požarov,« pravijo dijaki.