Mestna občina Ljubljana v prihodnjih letih načrtuje gradnjo nove osnovne šole Brdo. Javni arhitekturni natečaj naj bi magistrat objavil konec letošnjega leta. Po izboru idejne rešitve bosta sledila izdelava projekta in pridobivanje dovoljenj.

»Po obstoječih preveritvah, ki upoštevajo normative za šolske objekte in velikost samega območja ter poselitvene projekcije, načrtujemo gradnjo 9- do 18-oddelčne šole s pripadajočimi zunanjimi in športnimi površinami,« napovedujejo na občinskem oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje ter službi za razvojne projekte in investicije.

Po prostorskem načrtu občine je gradnja šole predvidena južno od Ceste na Brdo, in sicer na nepozidanih zemljiščih med trgovino Hofer ter Potjo spominov in tovarištva. Šola bi stala bližje znameniti ljubljanski sprehajalni poti, parcele bližje Hoferju pa so po prostorskem načrtu namenjene gradnji doma za starejše občane, ki naj bi sprejel do 150 stanovalcev.

Za zdaj prostora dovolj

Trenutne potrebe po šolskih klopeh na tem območju prestolnice zapolnjujeta osnovni šoli Vrhovci in Vič. Občina je viški osnovni šoli leta 2019 zgradila prizidek, s katerim je zagotovila dve dodatni učilnici, posodobila pa je tudi šolsko igrišče in učilnico na prostem. »Po podatkih šole in glede na vpis šola ta čas razpolaga z zadostnimi prostorskimi kapacitetami,« so pojasnili na oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Osnovna šola Vrhovci pa je nove prostore dobila letošnjega januarja. Zgradili so štiri nove učilnice, sanitarije in garderobe v traktu za prve tri razrede, preuredili pa so tudi parkirne površine pred šolo. Na občini pravijo, da bodo novozgrajene kapacitete glede na trenutni vpis otrok iz okoliša omogočale ustrezno izvedbo pouka.

»Dolgoročno pa bodo potrebne dodatne kapacitete, ki jih zasledujemo z načrtovanjem nove šole,« so priznali na občini. V soseski Novo Brdo namreč Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana že vseljuje svojih 174 sveže zgrajenih stanovanj. Še skoraj 500 stanovanj, ki jih gradi republiški stanovanjski sklad, bo prav tako končanih še v letošnjem letu. V bližini je v razvoju še nekaj manjših zasebnih stanovanjskih projektov. Zaradi vsega tega se pričakuje povečanje števila otrok v tamkajšnjih osnovnih šolah. Kar zadeva vrtčevske kapacitete v tem delu mesta, na občini pravijo, da trenutni prostori zadoščajo potrebam. Leta 2015 so namreč v bližini soseske Zeleni gaj in zdaj Novega Brda uredili enoto Tehnološki park Vrtca Vrhovci, ki ima sedem oddelkov. Kljub temu pa na občini zagotavljajo, da bodo preverili potrebe in možnosti gradnje dodatnih vrtčevskih kapacitet na območju.

Na ljubljanski občini so pojasnili, da pri prenovah vrtcev in šol sledijo trem kriterijem: prvi je statična in protipotresna sanacija, drugi zagotavljanje prostorov glede na vpis otrok, tretji pa energetska sanacija. V lanskem in letošnjem letu je občina izvedla več investicij na osnovnih šolah. Dodatne prostore je tako zagotovila na osnovnih šolah Nove Fužine, Riharda Jakopiča, Martina Krpana in Koseze. V letošnjem letu bo občina izvedla drugo fazo prenove na osnovnih šolah Riharda Jakopiča in Martina Krpana, celovito bo prenovila osnovno šolo Trnovo, porušila del šole Miška Kranjca ter zgradila prizidek in razširila avlo, na osnovni šoli Zalog bo prenovila kuhinjo, uredila knjižnico in razširila malo telovadnico, osnovni šoli Livada bo prizidala dve učilnici, celovito bo prenovila objekt osnovne šole Kolezija na Splitski 13 ter prenovila igrišči pri šolah Jožeta Moškriča in Šmartno pod Šmarno goro.