Onesnažene vode v okolici industrijske cone Laze v MO Kranj imajo dva vira onesnaženja, je pred kratkim pokazala raziskava Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Voda iz potoka Žabnica je onesnažena predvsem s fekalijami in poročali smo že, da je MO Kranj pred nedavnim dobila gradbeno dovoljenje za ureditev prve faze kanalizacije, ki je že pravnomočno. Vzorci iz jezerca Račnjak pa so pokazali antropogeni izvor onesnaženja, ki se pripisuje odlagališču smeti. »Gre za glinokopne jame, zasute z odpadki, ki predstavljajo stara bremena iz prejšnjega stoletja. Nahajajo se na državnem zemljišču na območju Nature 2000 in širšem vodovarstvenem območju Sorške reke,« opisujejo na MO Kranj.

Denar za sanacijo obljubljajo za prihodnje leto

Da bi se reševanje okoljske problematike na območju čim prej nadaljevalo, je vodstvo mestne občine ponovno vzpostavilo v preteklih letih začete pogovore na to temo s pristojnimi ustanovami, so opozorili v kabinetu župana Matjaža Rakovca. Pred dnevi je župan Rakovec s sodelavci na sestanku v Ljubljani predstavil omenjene rezultate ministrstvu za okolje in prostor ter agenciji za okolje. »Predstavniki ministrstva so pozdravili proaktivno vlogo MO Kranj in zavzemanje vodstva občine pri reševanju problematike na območju Laz. Dogovorili so se o nadaljnjih korakih pri reševanju vprašanja zakopanih starih bremen,« so zapisali v kabinetu župana.

Pristojni bodo skupaj z MO Kranj tako pripravili načrt razvojnih programov za sanacijo onesnaženega območja, ki bo predvidoma predlagan za državni proračun za leto 2022. »Sestanek je bil zelo uspešen. Pristojni so pozdravili pravnomočno gradbeno dovoljenje za prvo fazo fekalne kanalizacije na območju Laz, ki predstavlja začetek izvajanja načrta komunalnega urejanja tega prostora. Zdaj se osredotočamo na načrt sanacije starih odlagališč na zaščitenem območju in to, da bo v državni proračun, predvidoma za leto 2022, uvrščen načrt razvojnih programov za sanacijo starih bremen, je zelo pomemben dosežek,« poudarja Rakovec. Ob tem opozarja, da gre za vodovarstveno območje, kar pomeni, da bodo podjetja, ki bodo delovala v IC Laze, morala v prihodnje spoštovati še višje okoljske standarde.

Še vedno nasprotovanje načrtovani kanalizaciji

Kot smo poročali, pa v organizaciji AlpeAdria Green in Civilni iniciativi Laze načrtovani gradnji kanalizacije še vedno nasprotujejo, razmišljali so celo o pripravi referenduma. Prepričani so namreč, da bi bila gradnja kanalizacije, ki bi se priključila na obstoječi sistem v Stražišču, kot predvideva načrt, preveč tvegana. Ob obilnejšem deževju imajo namreč tamkajšnji prebivalci že zdaj težave. »Ne odklanjamo gradnje kanalizacije, pač pa zahtevamo dvocevno moderno rešitev od izliva do izvora,« svoja večletna prizadevanja opisujejo okoljevarstveniki. pe