Po marčevskem vpisu otrok v kranjske javne vrtce in vrtce s koncesijo so našteli 684 vlog za vključitev novincev v predšolsko vzgojo. Za zdaj po podatkih MO Kranj kaže, da je mesto v njih dobilo 499 otrok. Skupno je bilo vlog 47 manj kot lani. Od tega jih je 523 prispelo za I. starostno obdobje (13 manj kot lani), 154 za II. starostno obdobje (32 manj kot lani) in sedem vlog za razvojni oddelek (dve manj kot lani). »Po zaključku roka za oddajo vlog za vpis otroka v vrtec se je nekaj staršev že odpovedalo vpisu otroka v vrtec,« so zapisali na MO Kranj.

Javni vrtci in vrtci s koncesijo v Kranju so sicer razpisali skupno 560 prostih mest: 369 za I. starostno obdobje, 185 za II. starostno obdobje in šest za razvojni oddelek, kar je 17 manj kot v lanskem šolskem letu. Med 499 otroki, ki so dobili mesto v vrtcu, jih 356 sodi v I. starostno obdobje, 137 v drugega in šest v razvojni oddelek. V šolo naj bi šlo v šolskem letu 2021/2022 497 otrok, to je 27 manj kot lani.

Še vedno prosta mesta

Na centralnem čakalnem seznamu je trenutno 171 otrok, od tega 155 iz matične občine, 16 pa iz drugih občin. Od čakajočih otrok iz MO Kranj jih 39 izpolnjuje pogoj za vključitev v vrtec s 1. septembrom letos, in sicer 26 za I. starostno obdobje in 13 za II. starostno obdobje. Ostalih 116 čakajočih otrok pa izpolnjuje pogoj za vključitev v vrtec med letom, od tega 114 otrok I. starostnega obdobja in dva iz II. starostnega obdobja. Od 16 otrok iz drugih občin jih pet izpolnjuje pogoj za vključitev s 1. septembrom, in sicer trije za I. in dva za II. starostno obdobje, 11 otrok, vsi za I. starostno obdobje, pa bo izpolnilo pogoj za vključitev med letom.

V zadnjem tednu so kranjski vrtci imeli na voljo še 80 prostih mest, od tega 24 za I. starostno obdobje in 56 za II. starostno obdobje. »Starši čakajočih otrok, ki izpolnjujejo pogoj za vključitev v vrtec z novim šolskim letom, želijo otroka vključiti v točno določen vrtec in nikamor drugam, zato kljub prostim mestom ostajajo na centralnem čakalnem seznamu. Ta združuje vse čakalne sezname posameznih javnih vrtcev in vrtcev s koncesijo. Seznam se dnevno spreminja. Ažuriran bo enkrat mesečno na spletni strani Mestne občine Kranj,« so opozorili na občini.

Nova mesta med šolskim letom

»Kranjski vrtci v enoti Mojca imajo na voljo še prosti oddelek za I. starostno obdobje. Odprl se bo med šolskim letom, ko se bodo zapolnila obstoječa prosta mesta za otroke I. starostnega obdobja,« opozarjajo v MO Kranj. Poleg tega občina že gradi novi vrtec Biba v Bitnjah, o čemer smo v Dnevniku že poročali. V njem bodo na novo vzpostavili dodatni oddelek za otroke I. starostnega obdobja, načrtujejo pa tudi dozidavo vrtca pri OŠ Franceta Prešerna Kokrica, kjer bo prav tako dodatno en oddelek namenjen otrokom I. starostnega obdobja. pe