Trboveljski pokopališki park v Gabrskem velja za eno najlepših in najbolje urejenih pokopališč v Sloveniji. Po osrednjem delu parka teče potok, ob njem pa uspeva prvobiten gozd z belimi gabri in črnimi jelšami. Skozi ta gozdiček ali po asfaltirani poti je mogoče priti na novi del pokopališča, s katerega se odpre lep razgled na Kum in njegovo okolico. Iz bližnjega potoka je prek vodohrana in čistilnih prekatov v več fontan napeljana voda, ki je vedno na voljo obiskovalcem. Ločeno zbiranje odpadkov je na pokopališču urejeno že od leta 1999. Zbiralniki za različne vrste odpadkov so razporejeni po celotnem pokopališkem parku. Po parku je nameščenih tudi 112 klopi. Glavne pohodne poti so asfaltirane, poti, ki ločujejo grobne parcele, in nekaj stranskih pa je zaradi lažjega vzdrževanja posutih s peskom.

V lanskem letu se je trboveljsko komunalno podjetje, ki je upravnik pokopališča, lotilo prenove in dograditve. Pomembnih novosti je več, verjetno najvidnejša pa je ureditev območja za parkovne pokope, kjer so uredili parkovno zasaditev ter talne grobne parcele, ki jih ni treba vzdrževati. Na osrednjem delu pokopališča je nov plato za izvajanje pogrebnih slovesnosti s posipom, novost je tudi sistem obeleževanja za pokojnike, ki zaradi posipa nimajo nagrobnega obeležja.

Končni stroški manjši od predvidenih

V bližini je tudi nov objekt kostnice, ki ga do zdaj na trboveljskem pokopališču še ni bilo in je diskretno umeščen na osrednjem območju ob dovozni poti in pešpoti, ki sta zaradi dotrajanosti prav tako dočakali celovito prenovo. Povezava med starim in novim delom pokopališča je tako povsem prenovljena. Na tem območju so vzpostavili nov ekološki otok, okoli pokopališča namestili nove zaščitne ograje ter uredili polja za tako imenovane zelene pokope. Urejen je še nov dostop do pokopališča z vzhodne strani prek vhodnega portala. Na tem mestu naj bi v prihodnosti nastalo parkirišče za 45 avtomobilov.

Finančno najzahtevnejši del prenove je bila ureditev območja za parkovne pokope, ki je znašala približno 90.000 evrov. Končni skupni strošek prenove je bil približno 355.000 evrov, kar je opazno manj od načrtovanih 400 tisočakov.

Prenova pokopališča, kjer so prav te dni končali tudi e obnovo asfaltne ceste proti gostišču Brin, je bila zaradi končne vizualne podobe izbrana kot primer dobre prakse trajnostnega urbanega razvoja v okviru razpisa Mesta mestom in uvrščena v katalog dobrih praks.