Vlada je projekt povečanja proizvodnih zmogljivosti tovarne televizorjev v Velenju uvrstila v načrt razvojnih programov 2021-2024 državnega proračuna in odobrila nepovratna sredstva za začetne investicije v opredmetena osnovna sredstva do skupne višine 997.734 evrov, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Projekt povečanja proizvodnih zmogljivosti tovarne televizorjev je umeščen znotraj obstoječe proizvodne lokacije Gorenja v Velenju, in sicer v eni od obstoječih proizvodnih hal, in je razdeljen na zaporedne faze v skupnem obdobju treh let.

V trenutni tovarni je mogoče narediti dva milijona televizorjev letno, po zaključeni zadnji fazi projekta pa bo proizvodna zmogljivost tovarne znašala 3,9 milijone televizijskih aparatov letno, za kar bo predvidoma skupaj potrebnih osem avtomatiziranih proizvodnih linij.

"Projekt bistveno prispeva tudi k regionalnemu razvoju prek ustvarjenih ali ohranjenih delovnih mest, saj bo omogočil več kot 20 novih delovnih mest," so v sporočilu za javnost še navedli na vladi.

Zaposlili okoli 750 ljudi

Proizvodnja v tovarni televizorjev blagovne znamke Hisense za evropski trg je v Velenju stekla 18. januarja letos. Do konca marca so v tovarni, ki beleži precej naročil, zaposlili okoli 750 ljudi, kar je več od prvotnih načrtov. Vrednost investicije v tovarno televizorjev je bila sedem milijonov evrov.

Hisense je sprva načrtoval, da bo v Velenju zgradil novo tovarno za proizvodnjo televizorjev, pozneje pa so v družbi sprejeli odločitev, da proizvodnjo umestijo v obstoječe območje Gorenja. Uredili so jo v nekdanji proizvodni hali HZPA.