Svetovno prebivalstvo raste, z njim pa tudi potrebe po hrani. Napovedi predvidevajo vsaj 70-odstotno rast svetovnih potreb po hrani do leta 2050. V manj kot tridesetih poljedelskih sezonah se bo moralo kmetijstvo preoblikovati v učinkovitejšo, sodobnejšo in bolj trajnostno različico. Čeprav na sosedovi njivi verjetno še nekaj časa ne boste uzrli robotskih vozil za odstranjevanje plevela, je veliko tehnologije že dostopne in v uporabi na mnogih slovenskih kmetijah.

Male in velike kmetije

Gonilo digitalizacije v kmetijstvu so velike kmetije, kjer ukrepi vodijo v znatne finančne prihranke – v EU se najnovejše tehnike vpeljuje na velikih kmetijah v Nemčiji in na Nizozemskem. Groba ocena je, da so vložki v pametno strojno opremo smiselni na kmetijah z vsaj 70 hektarji obdelovalne površine, na manjših kmetijah in družinskih posestvih pa digitalizacija za zdaj sloni na enostavnejših programskih rešitvah. Prvi stik z digitalizacijo je pogosto uporaba programske opreme za vodenje kmetije. Na našem tržišču je na voljo več aplikacij, ki so prilagojene slovenski zakonodaji in so uporabne kot glavna platforma za vodenje evidenc, oddajanje poročil, načrtovanje del in nabavo. Kakovostne programske rešitve so prilagojene različnim kmetijskim panogam, kot so živinoreja, poljedelstvo, sadjarstvo ali čebelarstvo, omogočajo pa tudi sinhronizacijo med računalniškim programom in mobilno aplikacijo.

Telefon kot most med njivo in pisarno

Glavno orodje pri digitalizaciji kmetijstva je pametni telefon, ki je zaradi velikosti najbolj prilagojen delu na kmetiji. Pametni telefoni so opremljeni s tipali, ki omogočajo razvoj sodobnega kmetijstva tudi na mikrokmetijah – največkrat je v uporabi pozicioniranje GPS, zlahka pa z mobilniki povežemo tudi vrsto zunanjih naprav in tipal. Pametni telefon omogoči ročno ali samodejno zbiranje podatkov na terenu, aplikacije pa jih nato obdelujejo in analizirajo, oziroma to stori ponudnik aplikacije. Aplikacije lahko vzpostavijo mrežo uporabnikov na določenem območju, aplikacija pa iz nabora vseh podatkov interpretira denimo napovedi glede pojava bolezni, škodljivcev in suše.

Dileme glede zbiranja podatkov

Uporaba pametnih telefonov je bližje mlajšim generacijam in po pričakovanjih bo digitalno kmetijstvo zbudilo večje zanimanje mladih za panogo. Pomisleke glede digitalizacije imajo največkrat starejši kmetje s slabšim poznavanjem tehnologije, razširjeni so tudi zadržki glede nenadzorovane uporabe podatkov. Sodobno kmetijstvo namreč odpira vprašanja varnosti in neodvisnosti, saj bodo kmetje v prihodnosti neizogibno odvisni od tehnologije, od ponudnikov aplikacij in od stanja mobilnega omrežja. Zagotavljanje zasebnosti je pomembno zaradi količine zbranih podatkov, v čemer kmetijstvo ne izstopa od drugih panog. Vprašanje varovanja podatkov in zasebnosti bomo s prihajajočimi tehnologijami morali razrešiti kolektivno, kot družba, v kateri bo večina dejavnosti na takšen ali drugačen način podprta z informacijsko tehnologijo.