»Dosegli smo eksponentno rast v segmentu najnaprednejših sistemov za označevanje s črtno kodo (LMS-Label Management Systems) in rešitev za označevanje v javnem oblaku Label Cloud (SaaS) ter v segmentu storitev vzdrževanja programske opreme NiceLabel, nadaljevali smo z rastjo tako v Ameriki kot v Evropi, najhitreje pa v Aziji, obenem pa smo močno povečali globalno ekipo zaposlenih, ki šteje 370 strokovnjakov,« pove Branka Jerše, finančna direktorica skupine NiceLabel, in doda, da je bilo preteklo leto zaradi pandemije posebno, a se kljub temu niso soočili s kakšnimi večjimi ovirami. »Že prej smo imeli dobro utečene procese in orodja za delo na daljavo tako z našo globalno ekipo kot z mrežo naših poslovnih partnerjev in kupcev, zato je naše delo potekalo nemoteno, ekipa pa zaradi virusa ni utrpela hujših posledic.«

Letošnja pričakovanja zelo velika

Ker sta tako NiceLabel kot Loftware, ki izvajata obsežen program integracije s ciljem oblikovati vizijo skupnega poslovanja in načrte za posamezna funkcionalna področja, v preteklem letu kljub pandemiji poslovala uspešno, so njuna pričakovanja za letošnje leto zelo velika. Skupno podjetje bo več kot podvojilo dosedanji NiceLabelov obseg poslovanja tako po prihodkih kot po številu zaposlenih in bo največji svetovni ponudnik programskih rešitev za označevanje. »V letu 2021 načrtujemo rast prodaje in nadaljnjo krepitev prisotnosti na ciljnih trgih z nadaljnjo rastjo globalne prodajne, podporne in razvojne ekipe ter znatnimi naložbami v razvojne in trženjske aktivnosti. Pričakujemo, da se bo zaradi združitve moči naša stopnja rasti še povečala in da bo kombinacija podjetij odskočna deska za prihodnjo širitev,« pojasni Jeršetova.

NiceLabel je skupaj s podjetjem Loftware postal najpomembnejši svetovni igralec na področju označevanja s črtno kodo, kar za končne uporabnike kot tudi za poslovne partnerje z vsega sveta pomeni enostaven dostop do najširšega in najglobljega nabora najsodobnejših rešitev na področju označevanja. Prihodnje inovacije bodo usmerjene v nadaljnje izpopolnjevanje tehnološke platforme, predvsem pa v rešitve v oblaku. Skupna pot dveh uspešnih podjetij je pozitivna tudi z vidika naložb v najsodobnejše tehnologije, saj bosta imeli skupaj več sredstev za obsežnejše investicije v programske rešitve in tehnologije v oblaku ter za trženjske aktivnosti, hkrati pa doseganje sinergijskih učinkov tudi pri ponudbi celotne palete produktov novi skupni mreži kupcev in večje vlaganje v krepitev globalne prodajne prisotnosti. Vlagali bodo tudi v nadaljnje izboljšave in integracije sistemov in procesov na enotne platforme ter nadgradnje orodij poslovne inteligence.

Z združitvijo do večje tržne moči

Z združitvijo moči sta NiceLabel in Loftware znatno povečala svojo tržno moč, okrepila prodajne poti in razširila ponudbo za partnersko mrežo in končne uporabnike rešitev. »Za več kot tisoč partnerskih podjetij, ki po vsem svetu prodajajo naše rešitve končnim uporabnikom, smo že v lanskem letu oblikovali nov digitalni poslovni model ter jim predstavili priložnosti, ki jih zanje prinašajo naše rešitve v oblaku,« dodaja Branka Jerše. »Slednje zanje ponujajo idealno kombinacijo enostavne implementacije in povezljivosti s ključnimi sistemi podjetij v njihovih logističnih in proizvodnih procesih. Širši produktni portfelj, ki vključuje tudi rešitve podjetja Loftware, bo za našo partnersko mrežo pomenil dodatno priložnost za rast. Še naprej bomo razvijali strateška partnerstva in zavezništva z najpomembnejšimi svetovnimi proizvajalci industrijskih tiskalnikov in druge opreme ter s poslovnimi partnerji, ki prodajajo našo programsko opremo, obenem bomo z inovacijami svojo dejavnost usmerili v nove produkte in rešitve, tudi izven področja označevanja s črtnimi kodami.«