Tajvan je nazorno pokazal, da sodi med vodilne globalne akterje na področju upravljanja zdravstva. A kljub njegovi aktivni in vzorni vlogi v globalnem boju proti pandemiji ostaja izobčen iz mednarodne zdravstvene skupnosti s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) na čelu. Slednja ga namreč zaradi političnega pritiska Kitajske, ki želi, da bi bil Tajvan v njej podrejenem položaju, nenehno zavrača. To nehumano izobčenje iz ključne globalne zdravstvene institucije pa ne ogroža le prebivalcev Tajvana, temveč povzroča tudi resno razpoko v svetovnem zdravstvenem sistemu in posledično ustvarja veliko večja tveganja. Pandemija je zelo otipljivo pokazala, da virusi ne poznajo državnih meja. Ob izbruhu virusa na Kitajskem je Tajvan nemudoma opozoril tako kitajske oblasti kot WHO o nevarnosti prenosa med ljudmi, vendar je bilo njegovo pravočasno svarilo preslišano. Zaradi počasnega in neustreznega odziva na epidemijo je WHO postal tarča kritik svetovne javnosti, njegova kredibilnost pa se je znašla na tnalu.

Preprečevanje in obvladovanje pandemij zahteva mednarodno sodelovanje. Politični pomisleki ne bi smeli biti pomembnejši od zaščite življenja ljudi. Izmenjave izkušenj Tajvana z drugimi državami, ažurno poročanje in prejemanje informacij o preprečevanju bolezni so vse dejanja, ki bi lahko pripomogla k varnejšemu svetu. Tajvan velja za vzorno demokracijo, sodi med najmočnejše ekonomije sveta in vselej deluje kot odgovoren akter mednarodne skupnosti: spoštuje vse ključne sporazume in smernice OZN, sodeluje pri izvajanju ukrepov, ki so nujni za globalno varnost, in vselej nesebično ponuja svojo dragoceno pomoč. V času največjega globalnega pomanjkanja zaščitne opreme ob izbruhu pandemije je Tajvan z radodarnimi donacijami pomagal številnim državam sveta, tudi Sloveniji.

Zdaj je priložnost, da Tajvanu pomagamo tudi mi. Zadostovalo bi že, da se z glasom podpore pridružimo številnim državam, ki na WHO apelirajo, da Tajvan povabi pod svoje okrilje. Ne nazadnje Tajvan sploh ne prosi za polnopravno članstvo, ki je na voljo le državam, priznanim znotraj Organizacije združenih narodov (OZN), temveč prosi le za smotrno sodelovanje na vseh sestankih, mehanizmih in dogodkih, ki so povezani z globalnim zdravjem. Prosi le, da bi kot odgovorni deležnik sodeloval pri izboljšanju globalne strategije proti pandemiji in nosil svoj del bremena v upravljanju globalnega zdravstva. Ne smemo dopustiti, da bi politična ideologija premagala zdrav razum in moralna načela, ki so nujna za naše sobivanje in sožitje.

Doc. dr. Saša Istenič Kotar je vodja Centra za tajvanske študije Univerze v Ljubljani.