Potapljači Društva za podvodne dejavnosti Bled ki s svojimi člani redno organizirajo številne akcije, v katere skušajo vključiti čim več občanov, da bi s skupnimi močmi ozaveščali o skrbi za ohranjanje voda. so tudi letos v sodelovanju s podjetjema Henkel in Mercator organizirali akcijo čiščenja jezera in bili nad količino odpadkov, ki so jih potegnili na kopno, nemalo presenečeni.

Odpadki kot posledica vandalizma

»V zadnjih letih ugotavljamo, da se je ozaveščenost pri ljudeh močno izboljšala. Včasih smo potapljači v vodi našli veliko kemičnih odpadkov, ki so močno obremenjevali okolje, danes pa najdemo večinoma odpadke, ki so posledica vandalizma. Odgovornost vsakega potapljača je, da iz vode vedno vzame tisto, kar tja ne sodi in tako pripomore k boljši kakovosti podvodnega sveta,« je povedal Marko Gajić, predsednik komisije za ekologijo pri Slovenski potapljaški zvezi in dodal, da če ne bi bilo potapljačev in njihove dobre volje, bi bile vode v veliko slabšem stanju kot so. »Zato pozdravljamo iniciativo Henkla in Mercatorja ter vseh ostalih, ki imajo v svojem poslovanju vključeno tudi strategijo o investiranju za boljše okolje ter ozaveščanju svojih kupcev o pomembnosti tovrstnih akcij,«

O pomenu akcije najbolje govorijo njeni rezultati, ki opozarjajo, da skrb za okolje in čisto vodo nikoli ne preneha. »Po toliko letih čiščenja vode nas lahko le malo stvari zares preseneti. Z našimi tradicionalnimi ekološkimi akcijami, si prizadevamo dvigniti raven ozaveščenosti sodržavljanov in potrošnikov, hkrati pa želimo biti zgled, kako ravnati v svoji skupnosti. Veseli smo, da lahko podpremo takšne akcije in da sta naša partnerja Mercator ter Združenje podvodnih dejavnosti Bled prepoznala pomen dolgoročnega delovanja. Skupaj pozivamo vse prebivalce, da ravnajo odgovorno do naših voda in okolja,« je dodal Jaka Koglot iz Henkla.

Tudi za »najboljšega soseda« ima akcija čiščenja Blejskega jezera veliko pomeni. Bled in Blejsko jezero sta med najbolj prepoznavnimi in privlačnimi podobami naše lepe dežele in na nas vseh je, da jo tako tudi ohranjamo. »V sodelovanju s partnerjem Henklom in požrtvovalnimi potapljači Društva za podvodne dejavnosti Bled, predvsem pa s sodelovanjem kupcev smo prispevali k večji ozaveščenosti o pomenu vode in k večji odgovornosti za ta pomemben naravni vir, ki nikakor ni samoumeven, ampak terja našo nenehno skrb in zaščito,« je dodal Jurij Krajnc, direktor sektorja neprehrane iz Mercatorja. vl