Dodana vrednost soseske je paviljon, kjer bodo stanovalci lahko prirejali druženja in po dogovoru tudi zabave. Rink je pojasnil, da tovrstni skupnosti prostori izboljšujejo povezanost stanovalcev.

Južno od blokov mestnega stanovanjskega sklada bo sosesko Novo Brdo dopolnil tudi republiški sklad. Tudi ta naj bi gradnjo končal še letos, kar pomeni, da si bo do konca leta v soseski nov dom uredilo še skoraj 500 družin oziroma posameznikov. Tudi republiški sklad bo stanovanja oddajal, vendar po stroškovni in ne neprofitni najemnini. vbr